A függőség nemcsak a szerhasználó életét nehezíti meg hanem a szenvedélybeteg családtagjait, barátait, hozzátartozóit is érinti. Éppen ezért van a környezetnek a felépülésben (is) nagy szerepe.

Az elfogadás, meghallgatás értékeinek megélése, a változtatás, változás szükségességének kimondása az, amiért "érdemes idejárni" -fogalmazzák meg gyakran mindazok, akik rendszeresen, vagy alkalmanként kapcsolódnak be a csoport munkájába.

Csoportunk tagjai megélhetik, hogy nincsenek egyedül problémájukkal, hiszen az érzések a kérdések, a tapasztalatok megoszthatóvá válnak, egy olyan támogató légkörben ahol tájékoztatást kapnak a függőségről, a szenvedélybeteg családtaggal való együttélés sajátos jellegzetességeiről, a változás (felépülés) útjára lépő függő személy támogatási lehetőségeiről. Az új szempontok felismerésében nagyon sokat segíthet a többi csoporttag, és azáltal, hogy egymás élményeit elemzik, próbálják értelmezni, lehetővé válik számukra, hogy saját viselkedésüket és környezetüket is jobban megértsék. Nagyon lényeges elem - és talán ez a csoport legnagyobb előnye minden más segítési formával szemben -, hogy képes csökkenteni, illetve megszüntetni a tagokban azt az érzést, hogy úgy gondolják, problémájuk elszigeteli őket a többi embertől, és helyzetük egészen kivételes és különösen szégyellnivaló. A csoporton belül lehetőség kínálkozik az összehasonlításra, ennek során rendre kiderül, hogy amit rendkívülinek, egyedülállónak és titkolnivalónak hittek, az mások szerint szinte mindennapi helyzet. Könnyen elképzelhető, milyen megkönnyebbülést jelenthet rájönni, hogy nem vagyunk különleges csodabogarak és vannak még emberek a földön, akik képesek megérteni a helyzetünket. Ez persze nagyban segít abban is, hogy a résztvevők újra megtalálhassák önmagukat és szembenézhessenek a világ ítéletével, miközben személyes identitásuk új definícióit tudják kialakítani, új normákat tudnak megfogalmazni, amelyre önbecsülésüket építhetik.

Volt, vagy jelenlegi droghasználók, drogfüggők szülei, hozzátartozói alkotják csoportunkat, mely nyitott, - azaz bárki bármikor csatlakozhat -, indirekt vezetésű, és működésében az önsegítés elvei dominálnak. Minden páratlan szerdán, este fél héttől várjuk régi és új tagjainkat.