Pár-és családkonzultáció során az egyén és a család interperszonális kapcsolataival foglalkozunk, a mindennapi életvitelben elakadt személyek, párok, családok konfliktuskezelésének megsegítése, krízishelyzeteik rendezése és a család jelen fejlődési ciklusában fellángoló problémáik megoldásának facilitálása képezi a feladatunkat. Mivel a függőség hatással van a családra (gyakran a szenvedélybetegségek hátterében családi terheltség, családi konfliktusok állnak) és a párkapcsolatra is, igyekszünk elősegíteni a szerhasználó és környezete együttes konstruktív irányba való változását, a pozitív irányba való elmozdulást, az eredmények fenntartását.