Szolgáltatásaink középpontjában a segítségre szoruló, addiktív problémával küzdő szenvedélybeteg, illetve a hozzátartozó áll. Feladatunk a függőségtől való szabadulás hatékony segítése, a problémák megoldásában való közreműködés.

Mivel segítünk?

 • pszichológiai- és életvezetési tanácsadás
 • addiktológiai konzultáció
 • mentálhigiénés konzultáció
 • rogers-i segítő beszélgetés
 • pszichoedukáció
 • pár- és családterápia
 • szülői-hozzátartozói csoport
 • önismereti csoport
 • internet hozzáférés
 • pszichoszociális rehabilitáció
 • információnyújtás az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátások és szolgálatatások köréről
 • iskolai és óvodai prevenció, egészségmegőrzés

Hogyan segítünk?

 • Tájékoztatást nyújtunk a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tudnivalókról, az ahhoz való alkalmazkodás módjairól, a segítő folyamatról, a kezelés teendőiről, valamint a felépülés várható hatásairól.
 • Segítő kapcsolatot nyújtunk a hozzánk forduló szenvedélybeteg igényeinek, addikciója fokának és jellegének megfelelően a józanság eléréséig, a reintegráció megvalósulásáig valamint támogatjuk a visszaesések megelőzésében.
 • Pár- illetve családterápiával feltárjuk az adott probléma kapcsolati rendszeren belüli összefüggéseit. Segítjük a konfliktusok megoldását, egy új egyensúly megteremtését a megszokott kommunikációs és viselkedéses minták megváltoztatásával, az önismeret és önértékelés fejlesztésével.
 • Önsegítő jellegű, nyitott csoportunkba várjuk az alkohol-és drogproblémával küzdő személyek hozzátartozóit, családtagjait, barátait, mindenkit, aki úgy érzi aktuálissá vált életében, hogy megossza másokkal ezzel kapcsolatos nehézségeit, tapasztalatait.