Az indulás: a Sziget Klub

1987-ben a budapesti Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VII. kerületi fiókjában indult el Magyarország első ún. alacsony küszöbű szolgáltatása.

Mit is jelentett akkor ez a külföldi szakemberek számára ismerős, a magyar szakma által akkor még ismeretlen fogalom?

Droghasználó, drogfüggő fiatalok, hozzátartozóik, pedagógusok vehették igénybe az anonim, ingyenes tanácsadást, konzultációt, illetve részt vehettek az érdeklődők információs beszélgetéseken, előadás sorozatokon, amelyeknek a témái a szenvedélybetegségek általi problémákról szóltak. Szervesen illeszkedett és kapcsolódott mindez a könyvtár akkori egyik specialitásához, a rock, blues, jazz gyűjteményhez.
Ennek a két szolgáltatásnak lett a neve: Sziget Klub.

Miért éppen Sziget?
A magyarázat nagyon prózai. Egy könyvtárba betérő látogató sóhajtotta el ezt egy alkalommal.

" Úgy érzem magam nálatok, mintha egy szigeten lennék."

Önállósodás: a Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat

1992-ben a VII. kerületi önkormányzat támogatásával önállósodhatott a segítői tevékenység, mint önkormányzati intézmény. A név módosult. Az új formáció cégtáblájára a Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat került. Az akkori nevünkből szándékoltan kimaradt a drogra, drogproblémára utaló kifejezés, ezzel próbáltuk az akkori stigmatizációt csökkenteni.
A középpontban továbbra is a tanácsadás, a konzultáció állt. Kezdettől vallottuk azt az elvet, hogy nálunk az a kliens, aki problémával fordul hozzánk.
Egyre erősödött információs szolgáltatásunk is. Az egymástól sokszor térben és felfogásban is távol lévő intézményeket, a segítségre szoruló kliens érdekében próbáltuk egymáshoz közel hozni.
1994-ben elkészítettük első hat részes filmsorozatunkat "Drogfórum" címmel.
1994-ben jelent meg első Droginfo kiadványunk.

A Sziget Droginformációs Alapítvány

1996-ban az önkormányzati létünk bizonytalanná vált, ezért megalakítottuk a Sziget Droginformációs Alapítványt.
Alapítónk Mikus Gyula volt, aki 2002-ben hunyt el.

A kiemelten közhasznú alapítvány természetesen folytatta és tovább fejlesztette az eddig ismertetett szolgáltatásokat, illetve újakkal egészítette ki.
1999-ben indítottuk el "Eszközeim, lehetőségeim, határaim a drogprevencióban" című akkreditált továbbképzésünket, pedagógusoknak, s mindenkinek aki az iskolában, vagy az iskolákkal közösen dolgozva a megelőzésben, a segítésben szeretett volna elköteleződni. Célunk alapvetően az volt, hogy a drogprobléma kérdésében, annak családi - iskolai - jogi vonatkozásában közösen keressük a megoldásmódokat. Szükséges, hogy a megelőzést illetően szemléletváltozás történjen, nemcsak néhány emberben, hanem alapvetően a tantestületben, annak közös munkájában. Mindehhez a keretet a Nemzeti Stratégia  alapelvei, a közösségi összefogás és a koordinatív munkát elősegítő intézmények nyújtják.       
Nagy örömünkre szolgált, hogy segítségére lehettünk Ernst Servais úr által akkreditáltatott továbbképzés magyarországi szervezésében, melynek címe: "Az emocionális képzés illetve nevelés fontossága a függőségek kialakulásának megelőzésében".
2000. januárjában a Sziget Droginformációs Alapítvány jogtulajdonosává vált az Életvezetési Központ magyarországi működtetésének. Ez a nemzetközileg is ismert és elismert program egy komplex egészségmegőrző és drogprevenciós előadássorozat 3-15 éves korú gyermekek számára.
2002-ben új, szintén akkreditált továbbképzést indítottunk el, ezúttal elsősorban a szociális szférában dolgozó segítőknek, akik szenvedélybetegek mentésével foglalkoznak: "Eszközeim, lehetőségeim, határaim a szenvedélybeteg (hajléktalan) emberek  segítésében."
Továbbképzéseink tematikus önismereti csoportformában zajlottak.

Az elmúlt több mint két évtized során számos program indult el, és működik a mai napig is.

 • Alacsonyküszöbű szolgáltatás: egyéni esetkezelés, személyes és telefonos tanácsadás, ill. konzultáció
 • Iskolai prevenciós tevékenység - Életvezetési Központ (Life Education Centre)
 • Szülő-, és hozzátartozói csoport
 • Pedagógusok drogprevenciós továbbképzése
 • A drogproblémákban felmerülő információk gyűjtése
 • Kiadványok és szóróanyagok kiadása
 • Filmkészítés
 • Civil Rádió Droginfo c. műsora
 • Terepgyakorlatra fogadó hely
 • Szakdolgozatokkal kapcsolatos konzultációs lehetőség biztosítása
 • Ártalomcsökkentés: tűcsere
 • Szenvedélybetegek közösségi ellátása

Sajnos tevékenységeink egy részét az anyagi források elapadása, és a drogszakmán belüli átrendeződési folyamatok miatt szüneteltetnünk kell.

Jelenleg is működő szolgáltatásaink:
 • Alacsonyküszöbű szolgáltatás: egyéni esetkezelés, személyes és telefonos tanácsadás, ill. konzultáció
 • Iskolai prevenciós tevékenység - Életvezetési Központ (Life Education Centre)
 • Szülő-, és hozzátartozói csoport
 • A drogproblémákban felmerülő információk gyűjtése
 • Kiadványok és szóróanyagok kiadása
 • Filmkészítés
 • Szenvedélybetegek közösségi ellátása