K

A kábítószer-abúzus orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai / szerk. Fürst Zsuzsanna, Wenger Tibor. - Bp. : Medicina, 2010. - 282 p.
ISBN: 978 963 226 274 1 : 2800,-Ft.

A kábítószer kihívása / szerk. Gerevich József, Veér András. - Bp. : Gondolat, 1992. - 202 p. - ISBN 963 282 680 9 fűzött

A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok alapján /  szerk. Münnich Ákos. - Bp. : ELTE Eötvös K., 2003. - 278 p. - ISBN 9634636284 fűzött

A kábítószerek : tájékoztató szülők részére. - Bp. : Drogprevenciós Alapítvány. - Az Alapítvány további brosúrái: Tévhitek, A szipuzás, Drogtérkép.

A kábítószerkérdés orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai / szerk. Fürst Zsuzsanna és Wenger Tibor . - Bp. : Ifjúsági- és Sportminisztérium, 2001. - 268 p. - (Oktatási - képzési segédanyagok  : szakmai  forrás sorozat / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet ; 1). - ISBN 963 00 9322 7 fűzött

A kábítószer-probléma büntetőjogi megítélésének változásai : Történeti áttekintés. - In.: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2000 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. - 268 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)

A kábítószer-problémáról szülőknek / [írták Schádné Zámolyi Judit, Urbán Zoltán, et. al.] - [?] : Prinker Plus Rt., 2000. - 166+8 p. - ISBN 963 003 338 0 fűzött : 1200,-Ft.

A kábítószerüggyel foglalkozó szakirodalom bibliográfiája / összeáll. Percze Lajosné, Szomor Katalin. - 2. kiad. - Bp. : Kábítószerügyi Tárcaközi Bizottság : MEDINFO, 1996. - 58 p.

Kállai János - Gál Béla: Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban. - Bp. : Janus : Osiris, 1999

Kály-Kullai Károly: Utak - útkeresők -  szenvedély - betegség. - Bp.: Új Ember Kiadó, 2007. - 353 p. - ISBN 978-963-9674-51-6 fűzött

A kannabisz származékok fogyasztásának hazai és nemzetközi jellemzői / Bayer István, Wenger Tibor, Demetrovics Zsolt [et. al.]. - In.: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2002 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2002. - 183 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)

KAPOCS KÖNYVEK 1. Kistelepülési hátrányok-alapellátási nehézségek. -1.800 Ft
KAPOCS KÖNYVEK 3. Az önismerettől a biztonságig. -1.700 Ft
KAPOCS KÖNYVEK 4. Javítóintézet, család, gyermekvédelem
KAPOCS KÖNYVEK 5. Társadalmi befogadás 2002. -1990 Ft.
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Képzési Központja. Kiadványterjesztő: Somoskői Andrea

Kardos Edina - Bod Petra: Interaktív drogprevenciós játéktár. - Bp. : Kompánia Alapítvány, 2009. - 55 p.

Kelemen Gábor: Az addikciók széles spektruma. - Bp. : Országos Alkohológiai Intézet, 1994

Kelemen Gábor: Szenvedélybetegség, család, pszichoterápia: Addiktológiai és pszichoterápiai tanulmányok. - Pro Pannonia K., Alap., 2001. - 262 p. - (Pécsi tudománytár). - ISBN 963 9079 69 3 : 2500,-Ft.

Kelemen Gábor: A velünk élő szenvedélyek : Szenvedélypolitika és egészségtanulás. - Pécs : Pro Pannónia, 2009. - 167 p.
ISBN: 978 963 989322 1 : 2650.- Ft.

Kelemen Gábor - Csákiné Király Lívia: Pszichiátriai és szenvedélybetegek szociális ellátása : Segédanyag a szociális szakvizsgához / lektorálta Bagdy Emőke, Petrichné Veres Sarolta. - Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2004. - 178 p.  - ISBN 963 86644 2 8 : 3080,- Ft.

Kenderkönyv / írták Dénes Balázs, Pelle Andrea, Sándor Gábor ; szerk. Pelle Andrea, Dénes Balázs. - Bp. : TASZ, 2001. - 132 p. - (Drogpolikai füzetek; 2). - ISBN 963 00 6367 0

Kényszerbetegség és határterülete / szerzők Bábel Béla [et. al.] ; szerk. Németh Attila ; lektorálta Arató Mihály, Moussong-Kovács Erzsébet ; illusztrációkat Nagy Frigyes festőművész készítette . - [h.n.] : Filum K., [é.n.]. - 254 p. : ill. - ISBN 963 8347 79 1 fűzött : 990,-Ft.

Kérdezd meg Alízt! Anonym napló 2P Oktatási Bt.
A könyv blogváltozata  http://drogcsapda.blogol.hu/

Kerezsi Klára - Győri Csaba - Kó József: Longitudinális kriminológiai vizsgálatok és alkalmazásuk lehetőségei Magyarországon. - Budapest : Folium Nyomda, 2009. - 95 p.

Kernberg, F. Otto: Borderline személyiségszerveződés és patológiás nárcizmus. - Bp. : Kapocs, 1990. - 120 p.  ISBN 963 04 0461 3 fűzött : 220,-Ft.

Kertész Tivadar - Keve István: Esettanulmányok a deviációmisszió gyakorlatából : alkohol-drog-börtön. - Bp. : KÖT, 1997. - 96 p. - ISBN 963 00 2087 4 fűzött

Kézikönyv a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok számára / szerk. Sebestyén Edit, Sós Ilka . - Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 2004

KIDS : Ifjúságvédelmi és Bűnmegelőzési Magazin / főszerk. Király József. - Pécs : Nyomdagrafika Lap-, és Könyvkiadó Kft. a DADA 2000 Ifjúságvédelmi, Drogmegelőzési Alapítvány megbízásából, 2000. 1., 2. szám

Kindermann, Walter: Drogveszély és drogfüggőség / Walter Kindermann ; ford. Skultéty Kornélia. - Bp. : Magyar Karitász, 1998. - 40 p. - ISBN 963 03 5617 1 fűzött

Kirsta, Alix: Stressz : Hogyan küzdjük le és éljünk nyugodt, örömteli életet / Alix Kirsta. - Bp. : Magyar Könyvklub, 1998. - 192 p.- ISBN 963 548 573 5 kötött

Kiss Nóra - Horváth Mónika: Interaktív önismereti játéktár. - Bp. : Kompánia Alapítvány, 2009. - 59 p.

Kolozsi Béla: Deviancia. - Bp. : Gondolat, 1992. - 113 p. - (Műhely ; 3). - ISBN 963 282 674 4 fűzött :

Kopp Mária - Skrabski Árpád: Alkalmazott magatartástudomány : A megbirkózás egyéni és társadalmi stratégiái. - Bp. : Corvinus K., 1995. - 214 p. - (A hét szabad művészet könyvtára / A Zsámbéki Katolikus Tanárképző Főiskola sorozata, ISSN 1219 073X). - ISBN 963 7306 27 7 fűzött : 690,-Ft.

Kopp Mária - Skrabski Árpád: Magyar lelkiállapot. - 2. jav. kiad. - Bp., Végeken K., 1995. - 304 p. - (A hét magyar művészet könyvtára : A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola sorozata, ISSN 1219 073X). - ISBN 963 7306 19 6 fűzött : 1050,-Ft.

Kopp Mária - Fóris Nóra: A szorongás kognitív viselkedésterápiája. - 2. kiad. - Bp. : Végeken, 1995. - 216 p. - (A hét szabad művészet könyvtára : A Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskola sorozata, ISSN 1219 073x). - ISBN 963 7306 20 x fűzött : 1050,-Ft.

Kosza Ida: A pszichiátriai rehabilitáció gyakorlatának kézikönyve. - Bp. : Akadémiai K. - 160 p. - ISBN 963 05 7374 1 : 1176,-Ft.

Kotanski, Marek: Eladtam magam az embereknek / ford. Galambos Csaba. - Bp. : Drog Stop Budapest Egyesület : Mont Kft. Kiadói és Reklám- Propaganda Iroda, 1995. - 195 p. - ISBN 963 04 4968 4 fűzött : 394,-Ft.

Kovács L. Gábor: Kábítószer hozzászokás: miért felelősek az agy molekulái. - 1996. - (Dissertationes Savarienses. - Savaria University Press, ISSN 1218-8204)

Körkép a magyar nyelvű addiktológiai szakirodalomból  / szerk. Kastaly Ildikó ; vál., az előszót és a bevezetőket írta Rácz József. - Bp. : Haynal Imre Egészségtudományi Egy., 1998. - 403 p.. - fűzött

Körmöczy Imre: Értelmetlen halál. - Pont Kiadó Kft., 2000. - 107 P. - ISBN: 9639312096 fűzött : 1260,-Ft.

Közösségi mentálhigiéne / szerk. Gerevich József. - Bp. : Gondolat, 1989., 1997 - 213 p. - ISBN 963 282 260 9 fűzött : 650,-Ft.

Krapf, Günther: Az autogén tréning gyakorlata : Csoportos terápia : Szervi és szervrendszeri gyakorlatok. - Bp. : Springer Hungarica, 1992. - 136 p. - ISBN 963 7922 385 fűzött : 490,-Ft.

Kriminológiai ismeretek / [szerk.] Gönczöl Katalin. Bűnözés / [szerk.] Korinek László. Bűnözéskontroll / [szerk.] Lévai Miklós. - [Bp.] Corvina, 1996. - 417 p. - (Egyetemi Könyvtár, ISSN 1219-6177). - Egyetemi tankönyv. -  ISBN 963 13 4251 4 fűzött : 1950,-Ft.

Kubiszyn Anna: Kábítószer, szenvedély, szenvedélybetegség. - Bp., 2000. - 100 p. : ill. - ISBN 963 006 051 5 fűzött : 2800Ft.

Kulcsár Éva: Tanácsadás és terápia. - Bp. : ELTE Eötvös Kiadó, 2009. - 292 p. - ISBN 978 963 284 023 9 : 3500,-Ft.

Kurdics Mihály: Drogproblémákról őszintén-pedagógusoknak : (gyakorlati kézikönyv pedagógusok számára). - Kecskemét : Bács-Kiskun megyei Pedagógiai Intézet, 2000.

Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testközelben : Ahogyan egy rendőrtiszt látja : kézikönyv felnőtteknek és fiataloknak. - Bp. : Zsiráf Kft., 1996. - 240 p. - kötött : 325,-Ft.

Kurdics Mihály: A kábítószer itt van testközelben! (kézikönyv felnőtteknek és fiataloknak). - Bp. : 2Zsiráf Kft., 2003. - 240 p.- fűzött: 750,-Ft (az aktuális jogi módosított harmadik kiadás)
L

Laki L. -Szabó A. - Bauer B.: Ifjúság 2000 gyorsjelentés. Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, Bp. 2001.

Langlotz-Weis, Maren: Tanácsok étkezési zavarokban szenvedőknek. - Budapest : Katolikus Karitász, [kiadás több alkalommal]. - 24 p.

Laplanche, J. - Pontalis J.-B.: A pszichoanalízis szótára / ford. Albert Sándor, Burján Mónika, Gyimesi Tímea, Pálffy Miklós ; a magyar vált. szerk. Erős Ferenc, Gellériné Lázár Mária, Pléh Csaba ; előszó Vikár György. - Bp. : Akadémiai K., 1994. - 565 p. - ISBN 963 05 6726 1 kötött : 3390,-Ft.

Leary, Timothy: Az extázis politikája : Drog, tudat vallás / ford. Békési József. - [h.n.] : EDGE 2000 KFT., 2003. - 248 p. - ISBN 963 8642165 fűzött : 2200,-Ft.

Leary, Timothy: Belső utazások : Alapítsd meg saját vallásodat!  / ford. Békési József. - [h.n.] : Nyitott könyv K., 2004. - 192 p. - ISBN 963 2178696 fűzött : 2500,-Ft.

A lebegéshez nem kell pótszer : Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében / szerk. Murányi István, Seres Ildikó. - Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Intézet, 1994. - 98 p. + CXVII. - ISBN 963 7874 59 3 fűzött : 317,-Ft.

Légy észnél!: Drogmegelőzési magazin. [1. 2. 3. szám] - Bp. : Target Ifjúsági Iroda Kft., . - 32 p.
Sztárinterjúk, drogmegelőzés
Lehmann, Andreas- Gruner, Wolfgang: Alkohol-függő. - Budapest : Katolikus Karitász, [kiadás több alkalommal]. - 50 p.

Lengyel László: Szorongás és remény. - Bp. : Osiris. - 200 p. - 2480,-Ft.

Lévai Miklós: Kábítószerek és Bűnözés : elméleti kérdések és a hazai helyzet. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk., 1991. - 269 p. - ISBN 963 222 527 9 fűzött : 280,-Ft.

Lukas, Elisabeth: Szabadság és identitás : A függőség problémája logoterápiai megközelítésben / ford. Kalocsai Varga Éva. - Jel Kiadó, 2009. - 108 p. - (Értelmes Élet). - ISBN 978 963 9670 63 1 : 1500,-Ft.

Lukáts György - Harle Tamás - Csapó Gábor: Hungaroheroin : Elkábítva és elhagyatva. - [Bp.] : Cédrus, cop. 1990. - 219 p. -  ISBN 963 02 8350 6 fűzött : 75,-Ft.

M

Macfarlane, Aidan: Én és a haverok. - Bp. : Móra, 1993. - 107 p. - ISBN 963 11 7016 0  fűzött 164,-Ft.

Macfarlane, Aidan: Én is őrülten egészséges vagyok. - Bp. : Móra, [1991]. - 194 p.  Előzm.: őrülten egészséges vagyok! - ISBN 963 11 6768 2  fűzött : 98,-Ft.

Macfarlane, Aidan: őrülten egészséges vagyok!. - Bp. : Móra, 1990. - 196 p. - ISBN 963 11 6675 9 fűzött : 60,-Ft.

Makai Rozália: Drog. - Szeged : Gold Bridge Publisher, 2000. - 96 p.
ISBN 963 86086 09 fűzött : 890,-Ft. / Megrendelhető: (62) 475-049.

Makai Rozália: Drog, alkohol, nikotin: Tévutak és válaszutak : Van kiút! 3. bőv. kiad.

Más Világ : (Egy anya naplójából) / szerk. és tervezte Pusztaháziné Gazdag Ilona. - Bp. : Önkontroll Egyesület, 1999. - 67 p. - ISBN 963 03 7174 X fűzött

Más világ : Egy anya naplójából : Tükörcserepek (Anya, … engedj el!) / [szerk. Pusztaháziné Gazdag Ilona] ; A borítótervet Pusztaházi István fotóinak felhasználásával Bálint Anita készítette. - ELTE Eötvös Kiadó, 2001. - 171 p. : ill. - ISBN 963 463 479 6 fűzött
Önkontroll Egyesület

Megélni - Túlélni : Pszichodráma a gyakorlatban II. / Magyar Pszichodráma Egyesület ; Haász Mariann, Vikár András, B. Kádár Judit [stb.]. - Bp. : Animula, [é.n.]. - 128 p. - ISBN 963 408 072 3 ; ISSN 1417-118x fűzött : 820,-Ft.

Megoldások a drogokra : L. Ron Hubbard művei alapján / Nemzetközi Szcientológiai Egyház. - Pécs : Alexandra, 1998. - 64 p. - (Szcientológia füzetek)
ISBN 963 367 178 7 fűzött : 498,-Ft.

Mentálhigiéné : Elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás / szerk. Bagdy Emőke. - Bp. : Animula, 1999. -
232 p. - ISBN 963 408 115 fűzött : 1950,- Ft.

Mentálhigiénés képzés a Semmelweis Egyetemen / szerk. Tomcsányi Teodóra. - Bp. : Animula, [é.n.]. - (Animula Digitális könyvtár). - CD (e-könyv). - 1980 Ft.

Mentálhigiénés Kézikönyv / szerk. Krasznai Éva, Balogh Xénia. - Bp. : Mentálhigiénés Programiroda, 1996. - 244 p. - Mentálhigiénés intézmények listája. - 1120,-Ft.

Minden rendben? : Szenvedélybetegség megelőzés az óvodában. / Készült az Ifjúsági és Sport Minisztérium a "Kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos kiadványok" támogatására kiírt projekt keretében.

Mit tegyek? kapcsolat és jellemépítő családi életre felkészítő Tanár -Diák munkafüzet. - Budapest : Agape Team Missziós Csoport Alapítvány, 2003. - 124 p.

Moldova Ágnes: "A letett cucc…". - Budapest : Homo Creatoris Bt., 2005. - 160 p.

Murányi-Kovács Endréné - Kabainé Huszka Antónia: A gyermekkori és a serdülőkori személyiségzavarok pszichológiája. - Bp. : Nemzeti Tank. K., 2003. - 226 p. - kötött : 1904,-Ft.

Müller, C. Wolfgang: Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá : a szociális munka módszertanának története, 1883-1945. - [Bp.] : T-Twins, 1992. - 149 p. - ISBN 963 7977 22 8 fűzött : 190,-Ft.

Münnich Ákos: A mentális egészséget és egészségmagatartást befolyásoló tényezők / lektorálta Kovács Judit. - Didakt Kiadó, 2005. - 343 p. - ISBN 963 86653 6 x : 2880, -Ft.

N

Nadelmann, Ethan A.: Józan drogpolitika / Ethan A. Nadelmann ; ford. Sellei Iván. - Bp. : Tasz., 1998. - 24 p.

Nagy Attila Kristóf: Fecseg a mély. - Riportkönyv. - Dekameron Kiadó, 2000. - 220 p. - 880 Ft.

Nagy drogkönyv / szerk. Beck Judit; ford. Kovács István. - [h.n.] : Glória K. KFT., 2003. - 680 p. - ISBN 963 9283452 kötött : 4490,-Ft.

Nagy Sándor - Varga Gyula: A doppingmentes testépítés elmélete és gyakorlati alkalmazása. - Kairosz K., 2002. - 230 p. - ISBN 963 9406 66 X  : 3800,-Ft.

Narkósok szülei vagyunk... / szerk. Margitta Nóra ; vál. és az előszót írta Tremkó Mariann. - Bp. : Mátrix Egyesület, 1994. - 71 p. - (Mátrix füzetek ; 1)

"Ne üljön lelkünkön szenvedés" : Egészségfejlesztés : Mentálhigiéne : Hálózatépítés / szerk. Benkő Zsuzsanna. - Szeged : JGYTF K., 1995. - 127 p. - ISBN 963 7171 54 1 fűzött

Ne veszítsd el a fejed! : Mit tehetünk a drogfüggőség és az alkoholizálás megelőzése és gyógyítása érdekében?. - Bp. : Műszaki kvk., 2000. - 132 p. - ISBN 963 16 2673 3 : 950,-Ft.

A nehezen kezelhető gyermek : POS / [szerk.] Fredi Ehrat, Felix Mattmüller - Frick. - Bp. : Gondolat, 1991. - 167 p. - ISBN 963 282 402 2 fűzött : 98,-Ft.

Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására : A kormány kábítószer-ellenes stratégiájának koncepcionális alapjai. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. - 119 p.
A stratégiai anyagot a Kormány 2000. július 4-én, az Országgyűlés 2000. december 5-én fogadta el.

Névtelen Alkoholisták : Az alkoholizmusból felépült sok ezer férfi és nő története. - 2. átdolg. magyar nyelvű kiadás. - New York : Alcoholics Anonymous World Service, INC, 1994. - 541 p.
ISBN 0-916856-38-0 fűzött

Nonverbális pszichoterápiák / összeáll. Juhász Sándor. - Bp. : Magyar Pszichiátriai Társaság Animula Egyesülete, 1991. - 293 p. - ISBN 963 7124 68 3 fűzött : 850,-Ft.

O, Ö

Az ópiát-fogyasztás hazai alakulása és kezelésének története / Rácz József, Cserne István, Funk Sándor [et. al.]. - In.: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2000 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. - 268 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)

Önsegítő csoportok : Laikusok önkéntes társulásai a humán szolgáltatásban / vál. szerk., és a fordításokat ellenőrizte Fridli Judit. - Bp. : Országos Egészségvédelmi Tanács Drog-programja, 1989. - 186 p. - (Drogproblémák ; Nr 6)

P

Paksi Borbála: Drogok és felnőttek. -  Bp. : L'Harmattan, 2003. - (Szakmai Forrás Sorozat / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet). - fűzött

Paksi Borbála - Demetrovics Zsolt: Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában / lektorálta Buda Béla. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2011. - 338 p. - (Szakmai Forrás Sorozat). - ISBN 978 963 236 354 7 : 3500,-Ft.

Paksi Borbála - Demetrovics Zsolt: A drogprevenciós gyakorlat megismerése : A budapesti drogprevenciós programok felmérése és értékelése. - Bp. : L'Harmattan, 2003. - (Szakmai Forrás Sorozat : Kutatások II. / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet). - 334 p. - ISBN 963 945732 9 fűzött

Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig : Vágy, élmény, kapcsolat. - Bp. : Hasenfracz Péter, 2010. - 289. p. : fűzött 3150,-Ft.

Parti drogok, ártalomcsökkentés: Kvalitatív kutatások a partiszcénában / szerk, Demetrovics Zsolt, Rácz József. - Kutatások 8. - Bp. : L'Harmattan, 2008. . - 344 p. - ISBN : 9632360638 fűzött : 2800 Ft.

Patai Klára-Pető Zoltán: Szenvedélybetegségek : Egészségnevelő kézikönyv pedagógusok, védőnők, egészségnevelők, szülők számára. - Békéscsaba : ÁNTSZ Békés megyei Intézete Egészségvédelmi Osztálya, 1993. - 68 p.

Péchy Bernadette: Rítus és történet : Beavatás és a kábítószeres létezésmód. - Bp. : Új Mandátum, 2002. - 129 p. - (Szöveg és lélek 3. / László János, ISSN 1588 3310) fűzött : 1980,-Ft.

Pelle Andrea: Drog-jogi esetek / szerk. Dénes Balázs. - Bp.: Társaság a szabadságjogokért, 2003. - 188 p. - (TASZ Drogpolitikai füzetek; 4. sz., ISSN 1586-1147). - ISBN 963 206 903 X fűzött.
Megtalálható: TASZ + www.tasz.hu; tasz@tasz.hu

Pénzes Eszter: Segítők segítése : szupervízió. - Bp. : Ursus K., 1999. - 79 p.

Pik Katalin: Ráhangoló - szupervíziós tapasztalatok / lektorálta Bárdos Kata, Göncz Kinga . - Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2002. - 179 p. - (A szociális munka szupervíziója). - ISBN  963 00 9678 1 : 1720, -Ft.

Pik Katalin: A szociális munka története Magyarországon (1817-1990). - Bp. : Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület, 2001. - 370 p. - (A szociális szakképzés könyvtára) . - ISBN 963 00 8873 8 : 2750,-Ft.

Pikó Bettina: Egészségszociológia. Bp. : Új Mandátum Kvk., 2002. - 190 p.
Felsőoktatási tankönyv. - ISBN 963 9336 89 0 fűzött : 1980,-Ft.

Pikó Bettina: Egészségtudatosság serdülőkorban: Egészségpszichológiai elemzés. - Bp. : Akadémiai K. - 116 p. - ISBN 963 05 7908 1 : 1100,-Ft.

Pláza, ifjúság, életmód - egészséglélektani vizsgálatok a fiatalok körében / szerk. Demetrovics Zsolt, Paksi Borbála, Dúll Andrea. - Bp.: L'Harmattan Kiadó, 2009. - 350 p. - (Szakmai Forrás sorozat : Kutatások 10 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet), - ISBN 978-963-236-168-0 fűzött : 3500. - Ft.

Poser, Wolfgang - Roscher, Dietrich - Poser, Sigrid: Tanácsok gyógyszerfüggőknek és hozzátartozóiknak. - Budapest : Katolikus Karitász, [kiadás több alkalommal]. - 35 p.

Preston, Brian: Fűbolygó : Kalandozások a világ marihuánakultúrájában / ford.: Kőrös László; Bp. : Cartaphilus K., 2002. - 258 p. - ISBN 963 930 362 3 kötött : 2400 Ft.

Psychiatria Hungarica : Addiktológiai pszichiátria : tematikus szám : A Magyar Pszichiátriai Társaság tudományos folyóirata / felelős szerkesztő Gerevich József. - Bp. : Magyar Pszichiátriai Társaság, 1995. 4. sz. - 355-462 p. - HU ISSN 0237-7896 fűzött : 250,-Ft.
R

Rácz József: Addiktológia : Tanulási útmutató. - 2. jav. kiad. [1 kiad. - 1997]. - Bp. : Haynal Imre Egészségtudományi Egy., 1998. - 58 p. -  fűzött

Rácz József : Addiktológia : Tünettan és intervenció / lektorálta Buda Béla. - Bp. : HIETE, 1999. - 191 p. - ISBN 963 7152 22 9 fűzött : 1700,-Ft.

Rácz József: Addiktológiai konzultáció a gyakorlatban. Kék Pont, 2002

Rácz József: A drogfogyasztó magatartás. - Bp. : Medicina, 1988. - 159 p. - ISBN 963 241 716 X kötött : 71,-Ft.

Rácz József: A drogozás útvesztő / szerk. Kastaly Ildikó. - Bp. : Semmelweis Egyetem egészségügyi Főiskolai Kar, 2001. - 194 p. - ISBN 9637152 31 8 fűzött : 2483,-Ft.

Rácz József és munkatársai: A drogkérdésről - őszintén / írták Hoyer Mária, Komáromi Éva, Rácz József, Sasvári Andrea. - Bp. : B+V Lap- és Kvk. Kft., 2000. - 194 p. + színes mell. - (Képzett Beteg könyvek sorozat, ISSN 1585-1079). - ISBN 963 7746 50 1 fűzött : 1290,-Ft.

Rácz József: Ifjúsági szubkultúrák és fiatalkori "devianciák". - Bp. : Magyar Pszichiátriai Társaság, 1989. - 143 p. - (Animula könyvek, ISSN 0237-2134). - ISBN 963 7124 403 fűzött

Rácz József: Ifjúsági (szub)kultúrák, intézmények, devianciák : Válogatott tanulmányok. - Bp. : Scientia Humana, 1998. - 236 p. - (Pszichológia). - ISBN 963 84 7126 3 fűzött : 900,-Ft.

Rácz József: Iskolai mentálhigiénés programok. - Bp. : Egészségesebb Iskolákért Hálózat Magyarországi Egyesület, [1994]. - (Szakmai forrás ; 1)

Rácz József: Kvalitatív drogkutatások. - Bp. : L'Harmattan, 2006. - 298 p. - ISBN : 963 968 327 2 fűzött : 2500 Ft.

Rácz József: Prevenciós programok értékelése. - [Bp.] : [ISM], [2001]. - 87 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium Szakmai Kiadványai)

Rácz József - Márványkövi Ferenc - Melles Katalin - Vadász Viktória: Út a túléléshez - Nyílt színi droghasználat és "belövőszobák" Budapesten : Az ártalomcsökkentéssel kapcsolatos megfontolások. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2010. - 258 p. . - (szakmai forrás sorozat: Kutatások 13 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet). - ISBN 978 963 236 290 8 : 2600, -Ft.

Rácz Zsuzsa: Kábítószeretet. - Debrecen : Csokonai, 1998. - 161 p. - ISBN 963 260 125 4 fűzött : 600,-Ft.

Rajna Péter: Ideg- és elmegyógyászati szakkifejezések : Érdeklődők, hozzátartozók és betegek számára. - [Bp.] : Innomark, 1991. - 221 p. - ISBN 963 04 0963 1 fűzött 236,-Ft.

Ranschburg Jenő: Félelem, harag, agresszió. - 8. kiad. - Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. - 161 p. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285). - ISBN 963 18 6191 0 fűzött : 398,-Ft.

Ranschburg Jenő: A mélységből kiáltok : Depresszió, öngyilkosság és kábítószer a serdülőkorban. - Bp. : Saxum Kiadó, 2010. - 236 p.. - (Az élet dolgai)
ISBN 978 963 248 089 3 : 1480,-Ft.

Rätsch, Christian: A szerelem füveskertje : Az afrodiziákumok a mítoszokban, a történelemben és napjainkban / Christian Rätsch ; ford. Lehoczkyné Gál Erika, Somogyi Gyula. - Bp. : Terra, 1994. - 207 p. ill. - ISBN 965 05 9798 9 kötött : 2430,-Ft.

Rehabilitációs tréning és önsegítés: A visszaesés megelőzése, a szenvedélybetegek utógondozása / ford. Bognárné Erdős Márta, Vancsik M. Viktória. - Bp. : Területi Általános Megelőző Addiktológiai Szakgondozásért Alapítvány : Nemzetközi Addiktológiai és AIDS Oktató Közp., 1995. - 266 p. - ISBN 963 05 2436 fűzött : 600,-Ft.

Rendi Mária: A pokol kapujából... : A hely. - Talentum, 2008. - 152 p. - ISBN 9630661188  fűzött : 2190,- Ft.

Ritter Ildikó: (T)örvény : A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata - 1999. március 1. után : Kutatási beszámoló. - Bp. : L'Harmattan, 2003. - 178 p. - (Szakmai Forrás : Kutatások III. / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet; sorozatszerk. Demetrovics Zsolt)
ISBN 963 9457 35 3 fűzött

Rókusfalvy Pál: Emberré válni - embernek maradni. - Bp. : Nemzeti Tankönyv K., 1994. - 101 p. - fűzött : 664,-Ft.

Rudas János: Delfi örökösei : Önismereti csoportok: elmélet, módszer, gyakorlat. - Bp. : Gondolat, 1990. - 376 p. - ISBN 963 282 272 2 kötött : 105,-Ft
S

Santaché, Egidio: Gyermekeink ismeretlen világa. - ÚJ Város Alapítvány, 2002. - 142 p. - (Családi Műhely). - ISBN 963 202 598 9 : 1350,-Ft.

Sári Aurél: A kábítószerekről. - h.n., 1999. - 74 p.

Sásik Csaba: Amit a kábítószerekről tudni érdemes / szaklektor dr. Szilágyi Zsuzsanna. - Bp. : DTP Design Branch Kft., 2006, 88 p.

Schneider, Ralf: Szenvedély, Betegség : Információk az alkohol- és gyógyszerfüggőségről érintettek, hozzátartozók és érdeklődők számára / ford. Vaik Dóra, Frankó András. - Bp. : Magyar Karitász Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, 1998. - 248 p. - ISBN 963 00 2145 7 fűzött :  kb. 500,-Ft.

Schneider, Sylvia: Válaszok lányoknak : amit a lányok a lélekről, a testről az emberi kapcsolatokról a szexről tudni szeretnének / ford. Barthó Ágnes. - Bp. : Holistic K., 1995. - 192 p. - kötött : 590,-Ft.

Servais, Ernst: A drogproblémák átfogó megelőzése : Gyakorlati kézikönyv tanárok, nevelők és szülők részére / ford. Komáromi Éva. - Bp. : Poliworld, 1991. - 230 p. - 1995-ben megjelent a kiadvány aktualizált, bővített kiadása. Lásd. Servais: Mielőtt túl késő lenne. - ISBN 963 04 10699

Servais, Ernst: Foto fantáziák : az elsődleges függőség-megelőzéséről a csoportos beszélgetésekhez és saját meditáláshoz (Bibliográfiai adatok később)

Servais, Ernst: Mielőtt túl késő lenne : Az egész társadalmat átfogó szenvedélybetegség-megelőzés / Ernst Servais ; ford. Dudás Zoltán, Komáromi Éva. - Aktualizált és bővített kiadvány. - Győr : Széchényi Ny., 1995. - 272 p. - ISBN 963 00 1864 0

Sineger Eleonóra: Segítő beavatkozás az addiktológiai betegségekben. - Bp. : OAI, 2003

Sinkáné Sinka Rita: Kővirág : A drogpokol hétköznapjai. - Bp. : L' Harmattan K., 2004. - 178 p. - ISBN 9639457493 fűzött : 1500,-Ft.

Smith, Eliot R. - Mackie, Diane M.: Szociálpszichológia. - Bp. : Osiris. - 972 p. -  5200,-Ft.

Somogyi Gábor - Bozzay Krisztina - Kormos János - Pelle Andrea - Rigó Péter: Drogokról…tudni lehet, érdemes, kell. - Vác : Drog Stop Budapest Egyesület, 2002. - 106 p.

Streatfeild, Dominic: Kokain : Egy kábítószer hiteles története. - Bp. : HVG Kiadói Rt., 2002. - 524 p. - (HVG könyvek). - ISBN: 9637525270 fűzött
Sz

Szabó István: Bevezetés a szociálpszichológiába. - 2. kiad. - Bp. : Nemzeti Tankönyv K., 1994. - 103 p. - fűzött : 510,-Ft. 

Szabó Lajos: A szociális esetmunka gyakorlata. - Wesley János Kiadó, 2003. - 172 p. - (Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak). - ISBN 963 214 009 5 : 1785,-Ft.

Szabó Mihály: Alapismeretek szenvedélybetegségekről, kábítószerekről : Gyógypedagógus, pedagógus és óvóképző hallgatóknak / lektorálta Hatos Gyula. - Szeged : Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2010. - 80 p. - ISBN 978 963 9927 17 9 : 1371,-Ft.

Szappanos József-Abonyiné Szalai Rozina: Drog, család, társadalom. - Szolnok : Humán Szolgáltató Központ, 2009. - 159 p.

Székely József Iván: Drog, szex, téveseszmék, egészség: Miért betegek a magyarok? : A mentálhigiéné főiskolai tankönyve. - [?] : Kodolányi J. Főiskola, 2002. - 448 p. - ISBN 9638632 046 fűzött : 4400,-Ft.

Székely Lajos: Egészségfejlesztés- Egészségnevelés. - Budapest : XVII. Önkormányzat Egészségnevelés, 2003. - 85 p.

Szenes Andrea: Igen : Carl Rogers személyközpontú pszichológiájáról - személyes tapasztalatok alapján. - Bp. : Relaxa, 1991. - 101 p. - ISBN 963 7991 07 7 fűzött : 147,-Ft.

Szenvedélybetegségek : Önpusztító szokásaink elengedése. - Bp. : Édesvíz K., 2004. - 184 p. - 1990,-Ft.

Szerencsejáték-szenvedély : A nemzetközi irodalom áttekintése / összeáll. és magyarázattal ellátta Lakatos Mária. - Bp. : Szerencsejáték Felügyelet, 1993. - 236 p. - ISBN 963 02 9486 9 fűzött

Szerfogyasztás szempontjából magas kockázatú vagy problémás szerhasználó, gyermekotthonban lakó fiatalok számára indikált prevenciós és terápiás programok modellje / szerk. dr. Vandlik Erika. - Budapest : Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Egészségügyi Minisztérium, Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Országos Szakfelügyeleti és Módszertani Központ, Országos Addiktológiai Centrum, 2009. - 120 p.

Szigorítás útján: A kábítószer-jogszabályok szigorítása és hatályba lépésük óta eltelt egy év értékelése / írta és szerk. Pelle Andrea, Dénes Balázs. - Bp. : TASZ, 2000. - 110 p. - (Drogpolikai füzetek; 1). - ISBN 963 00 307 64/ írta és szerk. Pelle Andrea, Dénes Balázs. - Bp. : TASZ, 2000. - 110 p.

Szilágyi Zsuzsanna-Kurdics Mihály:  Adjunk esélyt magunknak!. - Budapest : AbiPrint Kiadó, 2005. - 216 p.

A szintetikus drogok világa : Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák / szerk. Demetrovics Zsolt. - Bp. : Animula, 2000. - 263 p. - ISBN 963 408 190 8 fűzött : 1550,-Ft.

A szipuzás : tájékoztató szülők részére. - Bp. : Drogprevenciós Alapítvány. - brosúra

Szirének éneke / szerk. Miletics Balázs. - L'Harmattan, XXI. század, [?2001]. - 167 p. füzött; ill., színes + mell. (javított különlenyomat)
versek, novellák, alkotások

Szociálpszichológia : Európai szemszögből / szerk. Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe, Jean-Paul Codol, Geoffrej M. Stephenson. - Bp. : Közgazd. és Jogi Kvk., 1995. - 593 p.  fűzött : 3490,-Ft.

Szociális munka és egészségügy / szerk. Csathó Zsuzsa. - Bp. : Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete, 1994. - 211 p. - (Találkozási pontok). - fűzött : 390,-Ft.

Szociológiai információ, 1989 / összeáll. Vágh Mária, Bóna Márta, Makray Magdolna. - Bp. : Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, 1994. - bibliográfia. - fűzött : 1220,-Ft.
1.köt. - 372 p.
2.köt. - Mutatók. 373-596 p.

Szupervízió : Egyén - Csoport - Szervezet / szerk. Bagdy Emőke; Wiesner Erzsébet. - Bp. : Print-X-Budavár K., 2005. - 372 p. - 2600,-Ft.
T

Tailor, Martha (Radnai Gáborné): Drogfüggők : Esély a gyógyulásra . - Radnai Kiadó, 2003. - 240 p. - ISBN: 9632120868 kötött : 1998,-Ft.

Takách Gáspár: A drog : megelőzés, felismerés, rehabilitálás. - Bp. : SubRosa, 1998. - 99 p. - (Az egészséges életért, ISSN 1218-8115). - ISBN 963 8354 97 6 fűzött

Takács Péter: Az iskolai drogstratégia kialakítása és módszertana. - Bp. : T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt., 2000. - 77 p.

Tanácsadás és terápia / szerk. Kulcsár Éva. - Bp. : ELTE Ötvös K., 2009. - 291 p.
ISBN: 978 963 284 023 9 : 3500,-Ft.

Tapolyai Mihály: Zsarolás : A sorsformáló függőség története. - Bp. : OAI, 2002

A Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon / A "Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon I-II." című tanulmányt a "Társadalmi beilleszkedési zavarok komplex elemzése" elnevezésű tárcaszintű főirány Tudományos Tanácsa készítette. - Bp. : Huszár István, a Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság elnöke, 1984.
I., Helyzetelemzés és javaslatok. - 263 p. 
II., Háttéranyagok. - 181 p.

A társadalom bölcsője a család : A IV. Családkongresszus előadásai : Gödöllő, 1998. Július 17-19. / szerk. Márki László. - Bp. : Nagycsaládosok Országos Egyesülete, 1998. - 107 p. - ISBN 963 03 7236 3 fűzött. Benne: Kály-Kullai Károly: Függőség, társfüggőség, család. - 23-28 p.

Társas kapcsolatok / ...szerk. Utasi Ágnes. - [Bp.] : Gondolat, 1991. - 193 p. - (Műhely ; 1). - ISBN 963 282 621 3 fűzött : 398,-Ft.

Täschner, Karl-Ludwig: Kemény drogok, lágy dogok / ford. Jávor Tibor. - Bp. : Medicina, 2000. - 123 p. - ISBN 963 242 677 0 fűzött : 820,-Ft.

Temesváry György: A kábítószerekről különös tekintettel az általuk előidézett kórós megszokásra és a toxikománia elleni küzdelemre : (Az idevonatkozó magyar törvények és rendeletek gyűjteményével) / előszó Pekár Mihály. - Bp. : Hornyánszky Viktor R.-T. Magyar Kir. Udv. Könyvnyomda, [1936]. - 167 p.

Terestyéni Tamás: Kábítószerproblémával kapcsolatos tartalmak a magyar tömegkommunikációs eszközök 1987. évi közléseiben. - Bp. : Országos Egészségvédelmi Tanács Drogprogramja, 1988. - 36 p. - (Drogműhely ; 2)

Tévhitek a kábítószerről. - Bp. : Drogprevenciós Alapítvány. - Az Alapítvány további brosúrái: Drogtérkép, A szipuzás, A kábítószerek.

Thomas, Jacques: Lelki jajok - testi bajok : A pszichoszomatikus betegségekről 2. / ford. Moussong-Kovács Erzsébet ; ill. Barka Ferenc. - Bp. : Park, 1996. - 119 p. : ill. - (Hétköznapi pszichológia, ISSN 0865 0705). - ISBN 963 530 326 2 fűzött : 750,-Ft.

A tiltás gyümölcsei : 3 szigorú drogpolitikai év / írták Dénes Balázs, Társaság a Szabadságjogokért …; szerk. Dénes Balázs és Nyizsnyánszki Anna. - [Bp.] : Társaság a Szabadságjogokért, 2002. - 157 p. - (TASZ drogpolitikai füzetek ; 3. sz., ISSN 1586-1147)

Tringer László: A gyógyító beszélgetés. - [h.n.] : Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület, [1991]. - 151 p. - ISBN 963 04 1011 7 fűzött : 350,-Ft.

Tóth Tibor: Hogyan akarsz élni : Kézikönyv a káros szenvedélyekről fiataloknak. - Bp. : Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1990. - 115 p. - ISBN 963 01 9812 6 fűzött : 110,-Ft.

Turkington, Carol: Mérgek és ellenanyagaik lexikona. - Bp. : Corvina K., 1995. - 299 p. - (Faktum)  kötött : 2200,-Ft.

Túry Ferenc - Szabó Pál : A táplálkozási magatartás zavarai : Az anorexia nervosa és a bulimia nervosa / lektorálta Moussong-Kovács Erzsébet. - Bp. : Medicina, 2000. - 393 p. - (A pszichiátria az ezredfordulón)
ISBN 963 242 356 9 fűzött : 2600,-Ft.

V, W

Vajda Zsuzsa: Embergyermek - gyermekember : Gyermeknevelési kalauz szülőknek. - Bp. : Göncöl, [1991]. - 248 p. - ISBN 963 7875 36 0 fűzött : 198,-Ft.

Vajó Sándor: A Funk ügy : Egy drogdoktor keserű pirulái . - Bp. : MediaTeam, 2000. - 202 p. . ISBN 963 00 4506 0 fűzött : 1300,-Ft.

Varga Imre: Anyagba zárva : Drogos sorstörténetek. - [h.n.] : Heti Válasz Lap- és Kvk. Sz. KFT., 2003. - 360 p. - ISBN 963 9461164 kötött : 2850,-Ft.

Varga Judit: Éjfél után…: S. László ("amszterdami" Lacika) önvallomása / az interjút készítette Varga Judit. - Bp. : Kolor Optika, 2002. - 131 p.

Védett adataink / szerk. Szabó Máté Dániel. - Bp. : TASZ, 2003. - 88 p.

Védőfaktorok nyomában : A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban / szerk. Pikó Bettina. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2010. - 207 p. - (szakmai forrás sorozat : kutatások 11 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
ISBN 978 963 236 267 0, Ára: 2300 Ft

Veér András - Nádori Gergely - Erőss László : Alternatív drogstratégia. - Bp. : Animula, [2000]. - 156 p. - ISBN 963 408 182 7 fűzött

Veér András - Nádori Gergely - Erőss László : Alternatív drogstratégia. - 2. kiad. / 2000. évi adatokkal bővítve. - Bp. : Animula, [2000]. - 156 p. - ISBN 963 408 182 7 fűzött

Vekerdy Tamás: Az iskola betegít?. - Saxum Kvk. Bt., 2004. - 160 p. - (Az élet dolgai). - ISBN 963 9308 97 8 : 980,-Ft.

Vesztesek : Ifjúság az ezredfordulón / szerk. Gazsó Ferenc, Stumpf István. - Bp. : Ezredforduló Alapítvány, 1995. - 157 p.  fűzött : 500,-Ft.

Vingender István: A droghasználat szociális kontextusa. Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar, 2003

Vizi E. Szilveszter: Kábítószerek - a kreativitás mítosza és a rombolás virágai
www.mindentudas.hu

Watzlawik, Paul [és mások] : Változás : A problémák keletkezésének és megoldásának elvei / [...előszavát írta Gerevich József]. - Bp. : Gondolat, 1990.- 212 p. - ISBN 963 282 289 7 fűzött 106,-Ft.

Wells, Patric - Rushkoff, Douglas: Ingyen betépni : Drog nélkül - ugyanazt! / ford. Vereckei Andrea, Zalotay Melinda. - [h.n.] : Örs '95 Kft., 1998. - 205 p.
ISBN 963 85868 X fűzött : 890,-Ft.

Winfried, Huber: Fordulópont a szenvedélybetegek kezelésében / ford. Magyar István ; bev. Buda Béla. - Debrecen, Forrás Egyesület, 1993. - 195 p. - (Forrás könyvek ; 3). - ISBN 963 04 2954 3 fűzött 
Z

Zacher Gábor - Újhelyi Eszter - Bánhegyi Dénes -  Rácz  József: Addiktológiai füzetek 1-7. - Budapest : XVII. Önkormányzat Egészségnevelés, 2003. - 70 p.

Zinberg, Norman E.: Függőség és kontroll : Drog, egyén, társadalom. - Nyitott Könyvműhely K., 2005 . - 450 p. -  ISBN: 9632181093 fűzött  3200,-Ft.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K  L   M N O-Ö   P R S  SZ T V-W  Z