SZAKIRODALMI AJÁNLÓ BIBLIOGRÁFIA

A szakirodalmi ajánló bibliográfiában felsorolt könyvek nem kaphatók a Sziget Droginformációs Alapítványnál. A bibliográfia célja a megjelenő dokumentumok számbavétele.A B  C  CS D  E-É   F  G-GY  H I-JA

Addikciók / szerk. Németh Attila, Gerevich József. - Bp. : Medicina, 2000. - 277 p. - (Pszichiátria az  ezredfordulón)
ISBN 963 242 608 8 fűzött : 1700,-Ft.

Az addiktológia alapjai I.-II.-III.-IV./ szerk. Demetrovics Zsolt. - Bp. : ELTE Ötvös Kiadó. 2007-2010. - 18.450 Ft.

Addiktológiai szöveggyűjtemény az addiktológiai konzultáns képzésben résztvevők számára / a tanulmányokat vál. és a kötetet összeáll. Rácz József ; ford. Szakács Kata. - Bp. : Haynal Imre Egészségtud. Egy. Eü. Főisk. Kar, 1995. - 182 p. - ISBN 963 8089 92 x

Az AIDS-gondolkodás. Egy betegség társadalomrajza / szerk. Léderer Pál. - Bp. : T-Twins : K.-MTA Szociológiai Int. : Max Weber Alapítvány, 1994. - 173 p. - (A szociálpolitikai értesítő könyvtára) . -  fűzött : 330,-Ft.

Alapkönyv az egészség megőrzéséhez I-II-III. / szerk. Gritz Arnoldné. - Budapest : XVII. Önkormányzat Egészségnevelés, 2005. - 278 p.

Albert-Lőrincz Enikő: A drogfogyasztás prevenciója : Az integrált megelőzés elmélete és gyakorlata. - Kolozsvár : Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2009. - 258 p.  - ISBN 978 973 610 905 8 : 2400, -Ft.

Ambrus Sándor: Pusztító mámorban / lektorálta Bayer István, Borbarát Béla, Kalocsay Ildikó. - Bp. : magánkiadás, 1988. - 158 p.- ISBN 963 500 8465

Az amfetamin-fogyasztás hazai alakulása és kezelésének története / Demetrovics Zsolt, Buda Béla, Nagy Júlia [et. al.]. - In:  Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2001 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 1999. - 183 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)

Amit az ecstasyról tudni kell / szerk. Bagdy György. - Bp. : Akadémiai K., 2006. - 230p. - ISBN: 963 05 8338 0 : 2650,-Ft.

Antal Judit: Mentálhigiéné az óvodában. - Debrecen: Hajdú-Bihar megyei Pedagógiai Intézet, 2001. - 280 Ft.

Anyag a vérben: Vallomások drogról és életről / szerk. Godány Judit. - Napkút K., 2009. - 320 p. - ISBN 9632631004 fűzött : 2990. - Ft.

Apró lépésekben…: Szenvedélybetegség - hajléktalanság - rehabilitáció / főszerk. Kovács Ibolya. - Bp. : Szociális és Családügyi Min. Szociális Szolgáltatási Főoszt; Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Int. PRO DOMO Peremhelyzetű Csoportok Főosztálya, 2000. - 193 p. - (Periféria Seria ; 7)
Bibliogr: hajléktalanság 183-191 p.

Ártalom-csökkentés Magyarországon / írták Nyizsnyánszki Anna Eszter, Csorba József; szerk. Nyizsnyánszki Anna Eszter. - Bp. : TASZ, 2003. - 72 p. - (Drogpolitikai füzetek; 5)
B

Baboian, Dic: Útlevél a pokolba : a kábítószer lidérces kalandja. - Bukarest : Politikai Könyvkiadó, 1970. - 246 p. - Kötött

Bácskai Erika: A protektív tényezők szerepe a drogmegelőzés hatékonyságában. - Kandidátusi értekezés, 1993

Bácskai - Gerevich - : A drog-ambulanciák működése és hatékonysága. - Bp. : Animula, 2003. - 184 p.  - ISBN 963 9410 322 fűzött : 2100,-Ft.

Bácskai Erika - Gerevich József : Ifjúság és drogfogyasztás / Drogmegelőzési Módszertani Közp. és Ambulancia. - Bp. : Animula, 1997. - 104 p. ISBN 963 408 076 6 fűzött : 650,-Ft.

Bácskai Erika - Gerevich József: Iskolai drogmegelőzési modellkísérlet : Előtanulmány. - Bp. : AEÁB Drog-programja, 1987. - 51 p. - (Drogműhely ; 1). - kézirat gyanánt

Bácskai Erika - Gerevich József: Kokainprobléma Magyarországon . - Bp. : Medicina Kvk., 2006. - 206 p. ISBN 963 226 054 6 : 2500,-Ft.

Bácskai Erika - Gerevich József: A kortárssegítés tanári kézikönyve. - Vác : Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 2000. - 235 p.

Bagdy Emőke: Családi szocializáció és személyiségzavarok. - [4. kiad.]. - Bp. : Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. - 138 p. - (Pszichológia és pedagógia nevelőknek, ISSN 1218-1285). - ISBN 963 18-6695 5 fűzött : 363,-Ft.

Bagdy Emőke: Mentálhigiéné : Elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. - Bp. : Animula, [é.n.]. - (Animula Digitális könyvtár). - CD (e-könyv)

Bakó Tihamér: Töréspontok mentén : Fejezetek a szupervíziós munkából. - Bp. : Psycho Art K., 2005. - 115 p. - ISBN: 963 218 303 7 : 1600,-Ft.

Bakó Tihamér: Verem mélyén : Könyv a krízisről. - Bp. : Cserépfalvi, 1996. - 177 p. - ISBN 963 8364 66 1 fűzött : 480,-Ft.

Balogh Éva: Pszichológiai kislexikon. - Bp. : Tóth Könyvker. és Kiad., é.n. - 349 p. - ISBN 963 9081 45 0 kötött

Bánki M. Csaba: Az agy évtizedében. - Bp. : Biográf K., 1994. - 360 p.  kötött : 489,-Ft.

Bartusné Szabó Eleonóra - Lipienné Krémer Ibolya: Egészségkultúra, egészségtan : A szakiskola 9-10. évfolyama számára / szerk. Zsid László. - Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2005. - 104 p. - ISBN 963 7469  31 1 : 2688,- Ft.

Baumrind Dianna: A serdülőkori drogfogyasztás családi előzményei, fejlődés-lélektani megközelítés. - h.n. : Multiprofil, 1987

Bayer István: Drogok és emberek: Múlt, jelen, jövő. - Bp.: Sprinter Kiadói Csoport, 2005. . 512 p. - ISBN 963 9468 41 x kötött: 6999,-Ft

Bayer István: A drogok történelme : A kábítószerek története az ókortól napjainkig. - Bp. : Aranyhal Könyvkiadó, 2000. - 400 p. - ISBN 963 9268 08 9 kötött

Bayer István: A kábítószer. - Bp. : Gondolat, 1989. - ISBN 963 282 179 3

Beck Judit: Nagy drogkönyv. - Glória K., 2003. - 680 p. - ISBN 9639283452 kötött : 4490,- Ft.

Belügyi Szemle : ["Kábítószerkórkép"]
/ főszerk. Korinek László. - Bp. : BM Kiadó, 1997. 11. szám. - 157 p.
ISSN 1218-8956

Benedek László: Játék és pszichoterápia. - Bp. : Magyar Pszichiátriai Társaság, 1992. - 284 p. - ISBN 963 7124 88 8 fűzött

Benkő Zsuzsanna: "Mert életem millió gyökerű": Egészségfejlesztés, mentálhigiéne. - Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2003. - 99 p. - (Segítő foglalkozásúak sorozata / sorozatszerkesztő Benkő Zsuzsanna. - ISBN 963 7171 76 2 1106,- Ft.

Bereczki Sándor: Segítség - Segítünk : Megcsúszás - visszaesés - megelőzés / szerk. Gottl Egonné, Gruber Tibor ; fotó Demecs Zsolt, Albert László. - Bp. : Emberbarát Alapítvány, 2002. - 113 p. : ill. (fotó)
ISBN 963 00 9719 2 fűzött

Berg, Insoo Kim: Konzultáció sokproblémás családokkal. - Bp. : Animula. - 168 p. - (Családterápiás sorozat ; 5). - ISBN 963 80 8979 2 : 1190,-Ft.

Betépve : Pszichoaktív novellák / szerk. Toni Davidson ; ford. Pordán Ferenc. - Bp. : Dee-Sign Kiadó, 2000. - 192 p. ISBN 963 004810 8 fűzött : 1490, - Ft.

Biopolitika - Drogprevenció : Tanulmányok a kábítószer-fogyasztás megelőzéséről / szerk. Bíró Judit. - Bp. : L'Harmattan Kiadó -ELTE Társadalomtudományi Kar, 2006 - (Szakmai forrás sorozat: elméletek-modellek 4 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet). - 236 p.
ISBN 963-7343-92-X fűzött : 2150,- Ft.

Bíró Endre: Jog a pedagógiában : Tanároknak, nevelőknek, diákoknak és szülőknek. - Bp. : Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ KHT, Jogismereti Alapítvány, 1998. - Benne: Dohányzás, alkohol, drog  (96-98 p.)

Bíró Sándor: Az önpusztító életmód / lektor Balla László. - Bp. : Melania K., 1998. - 92 p.  - ISBN 963 9106 13 5 fűzött : 485,-Ft.

Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség : Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 / A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai kiadványa. - Bp. : SZMM., 2010. - 117 p.
ISBN 978-963-88485-4-3

Blatner, Adam: A pszichodráma alapjai. Történet, elmélet, gyakorlat. - Bp. : Animula. - 176 p. - (Sorozat a csoportról). - ISBN 963 9410 51 9 : 2690,-Ft.

A bódulat csapdájában : Fiatalkori narkománia / írta Kisszékelyi Ödön, Németh Zsolt, Huber Béla ; szerk. Vabrik László. - Bp. : Tankönyvkiadó, 1989. - 213 p. - ISBN 963 18 2081 5 fűzött : 79,-Ft.
Kapcsolódó területek: pedagógia, pszichológia, szociológia, orvostudomány, jog, Gyógyszerészet

Bogdándi István et.al.: Határtalanul : "Harc a problémák szabad mozgása ellen" ; Határmenti partnerség a drogprobléma hatékony kezeléséért . - Nyíregyháza : Észak- kelet-magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, 2008. - 303 p.

Booth, Martin: Az ópium története. - Bp. : Nyitott könyvműhely K., 2005. - 392 p. - ISBN : 963 86788 2 8  fűzött : 2900,-Ft.

Boros István - Vértessy Péter: Narkó blues. - Bp. : Szépirod. Kvk., 1986. -
ISBN 963 15 3264 x fűzött : 55,-Ft.

Bradshaw, John: A bennünk élő gyermek felfedezése / John Bradshaw. - Bp. : Hungalibri, é.n. - 351 p. - ISBN 963 9021 21 0 fűzött : 998,-Ft.

Bryan, Jenny: Beszélgessünk a drogról! /  ford. Gábor Zsuzsa ; a magyar szöveget szakmailag ellenőrizte Bratincsák András. - Bp. : Műszaki Kvk., 1998. - 31 p. : ill. - (Calibra könyvek). - ISBN 963 16 2033 6 fűzött : 590,-Ft.

Buda Béla: A drogmegelőzés alapjai. - Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 2002. - 178 p. - (Szakmai forrás sorozat : KEF módszertani anyagok ; 1)
ISBN 963-00-9881-4

Buda Béla: Empátia... : a beleélés lélektana. - 4. átdolg. bőv. kiad. - Bp.: Ego School, 1993. - 352 p. - ISBN 963 04 03210 2 fűzött : 440,-Ft.

Buda Béla: Mentálhigiéné : Tanulmánygyűjtemény. - Bp. : Animula. - 312 p. - ISBN 963 80 8955 5 : 1990,-Ft.

Buda Béla: Mentálhigiéné : Tanulmánygyűjtemény. - Bp. : Animula. [é.n.]. - (Animula Digitális könyvtár). - CD (e-könyv). - 1980. - Ft.

Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. - Bp. : Animula, [é.n.]. - (Animula Digitális könyvtár). - CD (e-könyv). - 1980. - Ft.

Buda Béla: A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései : (Újabb tanulmányok). - Bp. : TÁMASZ Alapítvány, 1995. - 322 p. - ISBN 963 05 2412 fűzött : 600,-Ft.

Buda Béla: A pszichoterápia alapkérdései : Kapcsolat és kommunikáció a pszichoterápiában. - Bp. : OAI, 2001

Buda Béla: A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. - Bp. : Nemzeti Tankönyv K., 1994. - 324 p. - (Pszichológia nevelőknek). - fűzött : 356,-Ft.
   
Buda Béla : Szenvedélyeink. - Bp. : SubRosa, 1995. - 88 p. - (Az egészséges életért, ISSN 1218-8115). -  ISBN 963 8354 38 0 fűzött : 286,-Ft.

Budaháziné Hargitai Irén: Kisiklott életek. - Bp.: Alexandra K., 2005. - 192 p. - ISBN 963 3695 090 kötött : 2499,- Ft.

Burian, W: Szenvedélybetegek pszichoanalitikus pszichoterápiája. - Bp. : Magyar Pszichoanalitikus Egyesület, 1998 (kézirat)

Buzai Borbála: Sárkányos lány : A drogfüggőségtől a szabadulásig. - [h.n.] : Alexandra K., 2003. - 222 p. - ISBN 963 3686627X kötött : 1490,-Ft.

Bűnmegelőzés 1998 / Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály. - Bp. : Pest Megyei  Rendőr-főkapitányság, 1998. - 50 p. : ill. - fűzött

Büntetés helyett : A büntetőeljárás alternatívájaként működő elterelés értékelése / szerk. Vitrai József. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2010. - 152 p. - (Szakmai forrás sorozat: Kutatás 14 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
ISBN 978-963-236 289 2
C

C. Grund, Jean-Paul - Öfner, Paul - T. Verbraeck, Hans: Marel o Del, kas kamel, le romes duvar : Droghasználat és HIV-kockázat a romák körében. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2007. - 486 p. - szakmai forrás sorozat: kutatások 6 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
ISBN 978 963 236 038 6, Ára: 3500 Ft

Campbell, Ross.: Óvjuk őket! : Gyermekeink kábítószerveszélyben / ford. Tomka Gáborné. - Bp. : Harmat K., 1998. - 150 p.
ISBN 963 9148 13X fűzött : 690,-Ft.

Carver, Charles S. - Scheier, Michael F.: Személyiségpszichológia.- Bp. : Osiris. - 584 p. - 4980,- Ft.

Castaneda, Carlos: Belülről izzó tűz: az indián varázsló beavat a látás rejtelmeibe. - Bp. : Édesvíz, 1993. - 352 p. - (Természetfeletti megnyilvánulások, ISSN 1215-5462). - ISBN 963 7940 75 8 fűzött : 250,-Ft.

Castaneda, Carlos: Don Juan tanításai : A tudás megszerzésének Jaki módja / ford. Zala Györgyi. - Bp. : Gondolat : Holnap, 1991. - 238 p. - ISBN 963 345 061 6 (Holnap Kiadó). ISBN 963 282 461 X (Gondolat Kiadó)

Castaneda, Carlos: Ixtláni utazás : Don Juan újabb tanításai / Carlos Castaneda ; ford. Nagy Álmos. - Bp. : Édesvíz K., 1997. - 247 p. - ISBN 963 528 156 0 kötött : 990,-Ft.

Castaneda, Carlos: Másik világ kapujában. - Bp. : Édesvíz K., 1994. - 287 p. - (Természetfeletti megnyilvánulások). - fűzött : 352,-Ft.

Castaneda, Carlos: Mesék az erőről : Don Juan varázslatai / Carlos Castaneda ; ford. Ambrose Montanus. - Bp. : Édesvíz, 1998. - 263 p.
ISBN 963 528 257 5 fűzött : 990,-Ft.

Christie, Nils: Büntetésipar. - Bp. : Osiris, 2004

Civilizáció és egészség / szerk. Bácsy Ernő, Mikola István. - Bp. : MTA Társadalomkutató Központ, 2004. - 316 p. - (Magyarország az Ezredfordulón : Műhelytanulmányok; ISSN: 1419-3507). - ISBN: 9635084307 fűzött : 1850,-Ft.

Covington, S. - Beckett, L.: Szabadulás a kapcsolati függőségből . - Bp. : Animula, 2010. - 166 p. - ISBN: 963 9751 38 3 : 2950,-Ft.
CS

A családsegítés elmélete és gyakorlata / szerk. Feuer Mária. - Bp. : Akadémiai K., 2008. - 706 p. - ISBN: 978 963 058 601 6 kötött : 5200,-Ft.

Családterápiás olvasókönyv I. kötet / szerk. Bíró Sándor, Komlósi Piroska ; ford. Mérei Ferenc Mentálhigiénés Szakszolgálat. - Bp. : Animula, [1990]. - 150 p.
ISBN 963 01 9719 7 fűzött : 720,-Ft.

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek : A 10-14 éves korosztály nevelőinek tanári kézikönyve. - Bp. : Calibra K., 1996. - 155 p. + mell. - ISBN 963 686 323 7 fűzött : 1400,-Ft.

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek : óvodai program. - h. n. : 2P oktatási Bt., 1997. - 81 p. fűzött : 900,-Ft.
1-2 köt.

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek : alsó tagozatos program - h. n. : 2P oktatási Bt., 1997. - 81 p. fűzött : 1200,-Ft.

Csendes Éva: Életvezetési ismeretek és készségek - középiskolai program: 3000 Ft.

Csendes Éva: Tanári kézikönyv a Beszéljünk erről…című szexuális ismeretterjesztő könyv oktatásához. - Miskolc : Medlili Könyvkiadó-és Terjesztő Kft., 2002. - 70 p.

Csendes Éva: Véleményem szerint…- tanári kézikönyv a 12-16 évesek nevelőinek

Csernus Imre - Dobai Benedek - Tárnok Alfonz: Drogma / ill. Erdélyi Zsolt, Kerényi Kristóf. - [h. n.] : Mono Kft., 2003. - 206 p. : ill.
ISBN 963 86416 2 2 fűzött : 1980,-Ft.

Csernus Imre: Ki nevel a végén?. - Jaffa Kiadó, 2008. - 268 p. - ISBN 9639604704 kötött : 3490,- Ft.

Csernus Imre - Papp Gergely - Vén Zsolt: Bevállalja?. - Papírtigris Produkció KFT., 2004. - 216 p. - ISBN 963 216 157 2 : 2480,-Ft.
esetleírások (a TV műsor tíz legjellemzőbb esete)

Csoportlélektan / vál. bev. Pataki Ferenc ; ford. Csepeli György, [et. al.]. - 2. bőv., átdolg. kiad. - Bp. : Gondolat, 1980. - 734 p. - ISBN 963 280 805 3 kötött : 160,-Ft.

Csoport-pszichoterápia / szerk. Barcy [et.al.]. - Bp. :  CSAKIT és Csoportpszichoterápiás Egyesület, [é.n.]). - ISBN 96304172227

Czeizel Endre - Kurdics Mihály - Mucsi József - Földeák Iván - Csermely Eszter: Kérdezz-felelek! - diákoknak (RÓLAD & NEKED) : kézikönyv a szerelemről, a drogról, a katonaságról, a családról és sok egyébről…). - Bp. 2 Zsiráf Kft., 2001. - 240 p. fűzött: 600,-Ft.
D

Dainow, Sheila: Segítség! Serdülök!. - Bp. : Park, cop. 1992. - 210 p. - (Hétköznapi pszichológia). - ISBN 963 7737 08 1 fűzött : 199,-Ft.

Darnel, Christian: Misztikum nélkül (is megvilágosodhatsz!). - Bp. : Tercium K., 1995. - 127 p. - fűzött : 457,-Ft.

DeKorne, Jim: Pszichédelikus sámánizmus / Jim DeKorne ; fordították Melocco János, Naga. - Bp. : Labor Alapítvány, 1997. - 140 p. - ISBN 963 04 7685 1 fűzött : 1590,-Ft.

Demetrovics Zsolt: Drog, Család, személyiség. - Bp. : L'Harmattan, 2007. - 194 p. - ISBN: 963236023X fűzött

Demetrovics Zsolt: A droghasználat funkciói . - Bp. : Akadémiai K, 2007 . - 159 p. - ISBN: 9630584845 fűzött : 2500 Ft.

Demetrovics Zsolt: Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. - Budapest :  L'Harmattan, 2001. - (Szakmai forrás sorozat : Kutatások I. / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet). - 191 p. - ISBN 963 86169 8 9 fűzött : 1550,-Ft.

Demetrovics Zsolt - Kelemen Gábor- Rácz József: Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok / szerk. Buda Béla. - Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 2002. - 188 p. - (KEF módszertani anyagok 2. elméletek - modellek). - ISBN 963-206-088-1

A deviancia szociológiája : Szöveggyűjtemény a szociális szakképzés számára / vál., szerk., Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára. - Bp. : T-Twins K., 1993. - 278 p. - (A Szociális szakképzés könyvtára, ISSN 1216 1411). - ISBN 963 7977 40 6 fűzött : 190,-Ft.

Devianciák Magyarországon / összeáll. és készítette Münnich Iván, Moksony Ferenc. - [h.n.] : Közélet K., 1994. - 338 p. - ISBN 963 85247 0 7 fűzött : 650,-Ft.

Diclemente, Carlo C. - Norcross John C. - Prochaska James O.: Valódi újrakezdés : Hatlépcsős program ártalmas szokásaink leküzdésére és életünk jobbá tételére /  ford. Turóczi Attila. - Ursus Libris K., 2009. - 336 p.
ISBN 9789639718234 fűzött : 3900,-Ft.

Diósi Pál: Tarisznyaleltár : Budapesti fiatalok társas kapcsolatairól és generációjuk gondjairól. (kutatási anyag) - Bp. : Fővárosi Pedagógiai Intézet, 2000. - 238 p. - fűzött. - kutatás, ifjúság 14-20 év

Döme László : Személyiségzavarok / lektorálta Moussong-Kovács Erzsébet. - Bp. : Cserépfalvi K. : Psychoeducatio-Léleknevelés Alapítvány, 1996. - 695 p. - (A pszichiátria haladása, ISSN 1217 8721). - ISBN 963 8364 78 5 kötött : 1700,-Ft.

Dr. Farkasinszky Teréz összegyűjtött munkái / szerk. Grezsa Ferenc = (Addiktológiai füzetek / szerk. Sipos Kornél. - 2. köt.). - Bp. : Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar, 2001

Draper R. - Gower M. - Huffington C,: Családterápiás oktatókönyv. - Bp. : Animula. - 136 p. - ISBN 963 40 8178 9 : 1190,-Ft.

Drog és Disco Budapesten : Táncos szórakozóhelyeket látogató fiatalok szociodemográfiai jellemzői és drogfogyasztási szokásai : Kutatási beszámoló / Demetrovics Zsolt ; felelős kiadó Gosztonyi Géza. - Bp. : Budapesti Szociális Forrásközpont, 1998. - 118 p. - fűzött

Drog és politika = Drugs and Policy / ...szerk. Gerevich József. - Bp. : Egészséges Ifjúságért Alapítvány, 1994. - 127 p. + 127 p. - ISBN 963 04 4595 6 fűzött 

Drog és társadalom : az addikció mintázatai / szerk. Rácz József. - Bp. : Új Mandátum Kvk., 2002. - (Addiktológia könyvek, ISSN 1588 6611 ; 1)
ISBN 963 9336 85 8 fűzött  . - 2890,-Ft. Felsőoktatási tankönyv

Drog - család - érték: nevelőotthonban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje / Murányi István, Pénzes Mariann et. al. - [Nyíregyháza] : Észak-Kelet Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, 2000. - 97 p. - ISBN 963 002 877 8 fűzött

A drog - elvonás módszerei / ford. Katona Éva ; szerk. Cserne István. - Bp. : Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drog-programja : Egészségügyi Min., 1987. - 46 p. - (Drogproblémák  ; Nr. 1)  

Drogcsapda / szerk. Jávor Éva ; lektorálta és a szerkesztésben közrem. Szomor Katalin. - [Bp.] : Paginarium, 2001. - 356 p. : ill., színes

Drogellenes vetélkedők : A tudományos ismeretterjesztő társulat Bács-Kiskun megyei egyesülete által 1998-2000 évek között rendezett vetélkedők - Feladatai, helyzetgyakorlatai és megoldásai.
Kecskemét, 2001

Droggal és alkohollal összefüggő bűncselekmények /  összeáll. Fülöp Ágnes, Grád András, Müller Mária . - Bp. : HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. - 251 p. - ISBN 963 9203645 : 3360 Ft.

Droghasználó várandós nők és gyermekeik ellátása / szerk. Dr. Rigó János Jr., Oberth József, Sógorka Ildikó. - Bp. : Magyar Emberi Jogvédő Központ, 2009. - 256 p.  - (letölthető pdf. www.jozanbabak.hu)

Droginfo [1994, 1995, 1996-97, 1998, 1999-2000, 2001, 2003, 2005] : Drogproblémákat felvállaló intézmények, társadalmi szervezetek, csoportok információs tára / szerk. Kály-Kullai Károly, Varga Erzsébet. - Bp. : Sziget Ifjúsági Segítő Szolgálat [Sziget Droginformációs Alapítvány], 1995-2005. - (Droginfo, ISSN 1218-6872) 
Adattár

Droginfo 1999 : Pedagógusoknak, Hozzátartozóknak, Segítőknek, Érdeklődőknek : Gyakorlati és információs útmutató / írták Kály-Kullai Károly, Panyi Ágnes, Schmidt Judit, Szabó Gábor, Szabó Réka  ; szerk. Varga Erzsébet, Kőrösi András ; borító Panyi Ágnes. - Bp. : Sziget Droginformációs Alapítvány, 1999. - 217 p. - (ISSN 1218-6872). -  fűzött

Drog-jogi esetek / írta Pelle Andrea; szerk. Dénes Balázs. - Bp. : TASZ, 2003. - 95 p. - (Drogpolitikai füzetek; 4). - Az eseteket a TASZ jogsegélyszolgálatának dokumentációjából Fazekas Tamás gyűjtötte össze.

Drogmegelőzés az iskolában / szerk. Sipos Kornél. - Bp. : Magyar Testnevelési Egyetem Továbbképző Központ, 1995. - 387 p.
Címlap: LSD-bélyegek (Kiadja a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány). - ISBN 963 7166 46 7 fűzött 480,-Ft.
   
Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok / szerk. Buda Béla. - Bp. : Nemzeti Drogmegelőzési Intézet, 2002. - 186 p. - (Szakmai forrás sorozat). - ISBN: 963 206 088 1

Drogokról : Tudni lehet - érdemes - kell / írta Somogyi Gábor, Bozay Krisztina, Kormos János ; Drog Stop . - Bp. : Mont Humán Iroda Kft., 1998. - 58 p. - ISBN 963 049 660 7 fűzött : 780,-Ft.

Drogokról...tudni lehet, kell, érdemes / Rigó Péter, Bozay Krisztina, Somogyi Gábor, Kormos János, Pelle Andrea.  - 2. kiad. - Bp. : Agrocaritas Kht., 2000

Drogpolitika és hatalomgyakorlás / szerk. Rácz József, Takács Ádám - Elemzések foucault-i perspektívából . - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2006 . - 163 p. - ISBN: 9637343946 fűzött  : 1800,- Ft.

Drogproblémák és személyiségzavarok / vál., szerk. és a fordításokat ellenőrizte Cserne István. - Bp. : Országos Egészségvédelmi Tanács Drog-programja, 1989. - 107 p. - (Drogproblémák, ISSN 0238-8812 ; 4)

A drogproblémák megelőzése : tanulmánykötet nevelőknek / vál., szerk., a fordításokat és jegyzetekkel ellátta Gerevich József. - Bp. : KISZ Központi Bizottsága "Természetesen, egészségesen" Programtanácsa, 1987. - 162 p. - (Drogproblémák ; Nr 3)

Drogtérkép (Tájékoztató brosúra a kábítószerekről). - Bp. : Drogprevenciós Alapítvány

Durkheim, Émile: Az öngyilkosság. - Bp. : Osiris. - 436 p. - 2480,-Ft.

Düffort , Rainer: Tanácsok játékszenvedélyeseknek és hozzátartozóiknak. - Budapest : Katolikus Karitász, [kiadás több alkalommal]. - 27 p.
E, É

Earleywine, Mitch: Marihuana : A tudomány álláspontja / ford. Gagyi Ágnes. - [h.n.] : EDGE 2000 KFT., 2003. - 408 p. - ISBN 963 8642130 fűzött : 2800,-Ft.

Ébredjetek! : Vajon a kábítószerek hatalmukba kerítik a világot? (drog különszám). = = Awake! (ISSN 0005-237X) is published semimonthly by Watchtower Bible and Tract Society of New York

Edwards, Griffith: Az "anyag természete" : Drogok... és miért nyúlnak hozzájuk oly sokan?. - Napvilág K., 2006. - 324 p. - ISBN : 963 9350 79 6 fűzött : 2300,-Ft.

Egészséged Testben, Lélekben : Személyiségfejlesztő, drog- és alkoholmegelőző program. - 2. jav. kiad. - Bp. : Chef-Hungary, 1992

Egészséget mindenkinek 2000-re! : Háttértanulmányok az egészségmegőrzés nemzeti programjához / felelős kiadó Lóska Szilárd. - Bp. : Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Titkársága, [é.n.]. - 143 p.

Egészségfejlesztés : környezetvédelem és egészségnevelés / szerk. Benkő Zsuzsanna. - Szeged : JGYTF K., 1992. - 162 p. - Előadások, tanulmányok. - Bibliogr. a tanulmányok végén. - fűzött : 201,-Ft.

Egészségpszichológiai szöveggyűjtemény (oktatási segédanyag) / szerk. Gritz Arnoldné, Sipos Kornél. - Budapest : XVII. Önkormányzat Egészségnevelés, 2006. - 243 p.

Egyház, kábítószer, drogfüggőség : Pasztorációs kézikönyv lelkipásztorok és lelkipásztori tevékenységben részt vevő segítők számára / Az Egészségügyi Dolgozók Lelkigondozásának Pápai Tanácsa ;  felelős szerkesztő Szigeti László ; ford. Thullner Zsuzsanna ; …lektorálta és a bevezető tanulmányt írta Kály-Kullai Károly. - Bp. : ÚJ Ember, 2004. - 238 p. - ISBN 963 9527 20 3 fűzött

Elekes Zsuzsanna: Egy változó kor ifjúsága. - Bp.: L'Harmattan, 2009. - 240p. - (Szakmai Forrás sorozat : Kutatások 12 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
ISBN 978-963-236-204-5 fűzött : 3300. -Ft

Elekes Zsuzsanna: Magyarországi droghelyzet a kutatások tükrében. - Bp. : Országos Alkohológiai Intézet, 1993. - 228 p. - (Alkohológiai füzetek, ISSN 0865-5499 ; 24). - fűzött : 250,-Ft.

Elekes Zsuzsanna - Paksi Borbála: Drogok és fiatalok : Középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium Kábítószerügyi koordinációért felelős helyettes államtitkárság, [?2000]. - 136 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata). - fűzött

Elekes Zsuzsanna-Paksi Borbála: A magyarországi középiskolások alkohol és drogfogyasztása. - Bp. : Népjóléti Min., 1996. - 126 p. + kérdőív. - fűzött

Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban / szerk. Kállai János, Gál Béla. - Bp. : Janus : Osiris, 1999. - 126 p. - (Janus/Osiris könyvtár : Pszichológia, ISSN 1419-3981)
ISBN 963 379 576 1 fűzött : 680,-Ft.

Az elsődleges megelőzés perspektívái : Három tanulmány / ford. Fridli Judit, Tímár Mariann ; szerk. Gerevich József. - Bp. : Alkoholizmus Elleni Állami Bizottság Drog-programja, 1987. - 30 p. - (Drogproblémák  ; Nr 2)  

Erdélyi Ildikó: Tér és tükör : Mindennapi kísérteteink : Szociál-pszichoanalitikus tanulmányok. -  Flaccus Könyvkiadó Bt., 2004. - 181 p. - ISBN: 963941221X kartonált : 2200,-Ft.

Az esélyteremtés új útjai: Kortárs és sorstárs segítséggel szerzett tapasztalataink / szerk. Rácz József. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2008. - 178 p. - (Szakmai Forrás sorozat : Kutatások 9 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)

Ewles, L. - Simnett I.: Egészségfejlesztés : Gyakorlati útmutató. - Bp. : Medicina, 1999

Az Európai Unió Drogstratégiája / Az Európai Unió Tanácsa. - Brüsszel, 2004. november 22. - 20 p. - Lelőhely: www.drogfokuszpont.hu

Éves jelentés 2004 : A kábítószer-probléma az Európai Unióban és Norvégiában  / Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai Megfigyelő Központja. - Luxemburg : Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2004. - 113 p. - ISBN 92-9168-208-X fűzött
F

Farren, Mick: Túlpörögve : Az amfetamin kultúrtörténete. - Bp. : Könyvfakasztó Kiadó, 2010. - 204 p. - ISBN: 978 963 87770 7 2 : 2990,-Ft.

Fehérné Mérey Ildikó: Se többet, se kevesebbet. - Bp. : Medicor Ker. Rt., 1990. - 214 p. - ISBN 963 02 841 8 fűzött : 140,-Ft.

Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből / szerk. Fonyó Ilona, Pajor András. - Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, 2000. - 296 p.
ISBN: 100 093 900 000 2 : 3480,-Ft.

Fejlesztő Pedagógia : Szépségben a szörnyeteg : pedagógiai szakfolyóirat [drog tematikus szám] / főszerk. Salné Lengyel Mária. - 14 évf. 2-3 sz. (2003). - Bp. : Mentor-Szanator Kft. 1989-
ISSN 0866-2495 : 800,- Ft. számonként : 4250,-Ft. évenként
Megjelenik évente hatszor.

Fekete Péter: Nyerőgép életre-halálra. - Bp. : Hajszolt Egyesület, 1999. - 88 p. - ISBN 963  03 6560

Fekete Péter: Szerencsejáték életre-halálra. - Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2005. - 170 oldal. - (Sorsok és szenvedélyek)
ISBN 963 7343 44 X : 1500. -Ft.

Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa: Kísérleti példány. - Debrecen : Gigant, 1997. -  160 p. - ISBN 963 04 8872 8 fűzött : 870,-Ft.

Felvinczi Katalin - Nyírády Adrienn: Drogpolitika számokban. - L'Harmattan Kiadó, 2009

Ferenczi Zoltán: Drog és vallás : előéletek és előítéletek : gyakorlati kézikönyv lelkipásztoroknak, diakónusoknak és gyülekezeti munkásoknak. - Bp. : Kálvin János Kiadó, 2001. - 262 p. - ISBN 963 300 882 4 fűzött : 690,-Ft.

Fejezetek a konzultáció pszichológiájának témaköréből / szerk. Fonyó Ilona, Pajor András. - Bp. : Bárczi G. Gyógyped. Tanárképző Főisk., 1998

A fenntartó metadonkezelés szakmai irányelvei : A Pszichiátriai Szakmai Kollégium állásfoglalása. - In.: Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2000 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. - 268 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)

Fővárosi gyermek- és ifjúságvédelmi kalauz 1999. - Bp. : Főv. Ped. Int., 1999. - 199 p. (adattár)

A francia modell : A narkománok kezelésének francia modellje / vál. és szerk. Fridli Judit. - Bp. : Országos Egészségvédelmi Tanács Drog-programja, 1988. - 90 p. - (Drogproblémák ; Nr. 5)

Frenkl Róbert: Győzni minden áron. - Bp. : Springer, 2000. - 284 p. - ISBN 9789636991296 fűzött : 2400,-Ft.

Freund Tamás: Hullámtörés - a marihuana hatása az agyhullámokra és a memóriára.
www.mindentudas.hu/előadások

Fromm, Erich: A szeretet művészete. - 4. kiad. - Bp. : Háttér K., 1995. - 180 p. - fűzött : 398,-Ft.

Függőség, tárgykapcsolat, viszontáttétel : A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület tudományos előadásai az 1992-93. évben / szerk. Flaskay Gábor. - Bp. : MPE, 1994. - 136 p. -ISBN 963 8089 52 0

Fülöp Ágnes-Grád András-Müller Mária: Droggal és alkohollal összefüggő bűncselekmények. - Bp. : Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft., 2000. - 251 p. - ISBN: 9639203645 fűzött 3360,-Ft.

Fürst Zsuzsanna - Wenger Tibor: A kábítószer-abúzus orvosi, jogi és társadalmi vonatkozásai. - Bp. : Medicina Könyvkiadó, 2010. - 282 p. - ISBN 978 963 226 274 1 : 2800, -Ft.
G - GY

George, E. - Iveson, C.-Ratner, H.: Megoldásközpontú terápia- a de Shazer-modell / Evan George, Chris Iveson, Harvey Ratner ; ford. Bíró Sándor. - Bp. : Animula, 1995. - 67 p. - (Családterápiás olvasókönyvek, VI.). - ISBN 963 8089 806 fűzött : 190,-Ft.

Gerevich József: Az addiktív drogfogyasztás kialakulásának strukturális modellje. - Bp., 1992-1993 (Kandidátusi értekezés)

Gerevich József: Lány a szekrényben : Patográfiai és klinikai esettanulmányok. -Bp. : Osiris, 2004. - 280 p. - ISBN 963 389 665 7 : 2400,-Ft.

Gerevich József: Tizenévesek kézikönyve a szenvedély-problémák megoldására és megelőzésére. - Vác : Pest Megyei Tanács V. B. Egészségvédelmi Tanácsa, 1988. - 52 p.

Gerevich J. - Bácskai E. - Rózsa S.: A drog-ambulanciák működése és hatékonysága. - Bp. : Animula. - 184 p. - ISBN 963 94 1032 2 : 1350,-Ft

Gordon, Thomas: A szülői hatékonyság fejlesztése - P.E.T. - 3. kiad. - Bp. : Gondolat, 1992. - 256 p. - 248,-Ft.

Gordon, Thomas: T.E.T. A tanári hatékonyság fejlesztése. -  Bp. : Gondolat, 1989. - 343 p. - kötött 75,-Ft.

Gorell Barnes, G.: Család, terápia, gondozás. - Bp. : Animula. - 154 p. - (Családterápiás sorozat ; 2). - ISBN 963 71 2467 5 : 1290,-Ft.

Green, Jonathon: Kannabisz / ford. Kovács István. - [h.n.] : Glóris K. KFT., 2003. - 256 p. - ISBN 963 9283754 kötött : 4980,-Ft.

Grész Gábor - Dave Robinson: FÉK Tanári kézikönyv I-III. kötet. - Bp. : Timóteus Társaság, folyamatos utánnyomás. - 900 p.

Grossmann, R. - Scala, K. : Egészségfejlesztés és Szervezetfejlesztés : Egészséges színterek fejlesztése . -JGYF Kiadó, Szeged, 2004

A gyermekvédelem nemzetközi gyakorlata / szerk. Hazai Vera, Herczog Mária. - Bp. : PONT K., 1994. - 328 p. - (Gyermekvédelmi kiskönyvtár). - fűzött : 498,-Ft.
H

HANF : Az első kannabisz-kultúra magazin. - 2003 július - 1. szám. - Bp. : Hanf Bt., 2003. - Megjelenik havonta. - (ISSN 1589-9470) , - 250,-Ft.

Harday Silvia Ildikó: Az elfogadás művészete. - Bp. : Akadémiai K. - 254 p. - ISBN 963 05 8115 9 : 2310,-Ft.

Hárdi István: A lélek egészségvédelme : A lelki egészségvédelem jelene és távlatai. - Bp. [etc.] : Springer Hungarica, 1992. - 270 p. - ISBN 963 7922 47 4 fűzött : 790,-Ft.

Hárdi István: Lelki egészségvédelem / lektorálta Vértes O. András. - Bp. : Medicina, 1997. - 247 p.
ISBN 963 242 330 5 kötött : 2200,-Ft.

Hayman, Suzie: Együttélés egy tinédzserrel. - Bp. : Novotrade, 1990. - 191 p. - ISBN 963 585 083 2 fűzött : 200,-Ft.

Hegyesi Gábor - Talyigás Katalin: A szociális munka elmélete és gyakorlata 1. : Általános szociális munka. - Wesley János Kiadó, 2006. - 196 p. . (Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak. - ISBN 963 87181 4 5 : 1785,-Ft.

Hegyesi Gábor - Kozma Judit - Szilvási Léna - Talyigás Katalin: A szociális munka elmélete és gyakorlata 4 : Szociális munka csoportokkal. - Wesley János Kiadó, 2006. - 292 p. (Wesley Könyvek Szociális Munkásoknak). - ISBN 963 87181 5 3 : 2625,-Ft.

Hemfelt, R. - Minirth, F .- Meier, P.: A szeretet választható! [a kodependenciáról] / Robert Hemfelt, Frank Minirth, Paul Meier ; ford. Kállai Tibor.- Bp. : Múzsák, 1997. - 289 p. - ISBN 963 564 577 5 fűzött : 600,-Ft.

Hofmann, Albert: LSD : Bajkeverő csodagyerekem : Egy "varázsszer" felfedezése / ford. Bereczky Tamás. - Bp. : Edge 2000 - NDI, 2003. - (Drogtörténet klasszikusai). - ISBN 963 210 402 1 fűzött

Hoyer Mária: Sóvárgás és szenvedés: Az addiktív keresés mélylélektani megközelítése. - Bp.: L'Harmattan Kiadó, 2010. - 211 p. - (Szakmai forrás sorozat: elméletek-modellek 4 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
ISBN 978-963-236-251-9 fűzött : 2300,- Ft.

Hubbard, L. Ron: Dianetika : A lelki és szellemi egészség modern tudománya : A dianetikai eljárás kézikönyve. - Bp. : Interbright, 1990. - 601 p. - ISBN 963 02 7336 5 fűzött : 260,-Ft.

Huxley, Aldous: Az észlelés kapui / ford. Kollár János. - Bp. : Göncöl, 1997. - 98 p. - ISBN 963 7875 95 6 fűzött : 450,-Ft.
Látomásélmény a drog hatása alatt.
I - J

Ifjú-kór : Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelés lehetőségeiről, a segítőkről / szerk. Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. - Bp. : Pax Vobis Alapítvány megbízásából az Okker Kereskedelmi Kft., 2001. - 447 p. fűzött : 2200 Ft.

Ifjú-Kór 2. : Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, a drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről… / szerk. Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. - [Bp.] : Okker Keresk. Kft., [é.n.]. - 623 p. : ill.
ISBN 963 9228 73 7 fűzött : 2400,-Ft.
Ifjú-Kór 3. : Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről a drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről… / szerk. Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. - Bp. : OKKER, 2004. - 311 p. - ISBN 963 9228 907 fűzött : 1900,-Ft.

IFJÚ-KÓR 4 : Hány lépés az ÉLET? / szerk. Kapócs Imre, Maár Márton, Szabadka Péter. - Budapest: OKKER Kiadó, 2006. - 578 p.

Ifjúság és a drog : heroin, kokain, LSD, amphetamin, extasy, speed / [írták Baráth Árpád et. al.]. - Pécs : Gálos Nyomdász K., [1999]. - 24 p. : ill., színes
Fűzött : 60,-Ft. Elfogyott.

Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban / szerk. Pikó Bettina. - Bp. : L'Harmattan Kiadó. - 216 p. - ISBN 963 7343 57 1 : 2100, - Ft.

Információs füzet drogokról és addiktológiai ellátásokról. - Veszprém : Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület, 2010. - 100 p.  - átdolgozott kiadás. -  ISBN 978-963-06-9919-8

Intravénás droghasználat és közegészségügy / írták Csernus Eszter, Nyizsnyánszki Anna Eszter, Fazekas Tamás, Sárosi Péter; szerk. Csernus Eszter, Dénes Balázs. - Bp. : TASZ, 2004. - 113 p. - (Drogpolikai füzetek; 6)

Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv / összeáll. Mészáros Aranka. - Bp. : ELTE Eötvös K., 1997. - 443 p.
ISBN 963 463 085 5 fűzött : 1550,-Ft.

Iskolai egészségpszichológia / szerk. Demetrovics Zsolt, Urbán Róbert, Kökönyei Gyöngyi. -  Bp. : L'Harmattan Kiadó, 2007. - 316 p. - (szakmai forrás sorozat : elméletek-modellek 6 / Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)
ISBN 978 963 9683 72 3 : 2400 Ft.

Iskolai mentálhigiéné : Tanulmányok / szerk. Kézdi Balázs. - Pécs :  Pro Pannónia K., 2003. - 150 p. - ISBN: 963 907 917 0 : 1500,-Ft.

Ismerd meg önmagad (szöveggyűjtemény) / összeáll. Fekete Gábor. Baraka Alapítvány. - 1995. 1000,-Ft. Bp. Almássy tér 16. Fax: 3220-489

Iversen, Leslie: Gyógyszerek, drogok / ford. Rácz Zoltán. - [h.n.] : Magyar Világ K. KFT., [é.n.]. - 150 p. - fűzött : 1660,-Ft.

Játékban felnőni :Pszichodráma a gyakorlatban / szerk. Simon P. Györgyi. - Bp. : Pszichodráma Intézet Európáért Magyar Egy., 1996
ISBN 963 408 036 7 fűzött : 580,-Ft.

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 1999 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 1999. - 183 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata)

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2000 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2000. - 268 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)
Benne: Az ópiát-fogyasztás hazai alakulása és kezelésének története
Melléklet:
1. Alapfogalmak
2. A kábítószer-probléma büntetőjogi megítélésének változásai : Történeti áttekintés
3. A fenntartó metadonkezelés szakmai irányelvei : A Pszichiátriai Szakmai Kollégium állásfoglalása

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2001 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2001. - 232 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)
Benne: Az amfetamin-fogyasztás hazai alakulása és kezelésének története; Amfetamin típusú szerek - nemzetközi helyzetkép

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről 2002 / szerk. Ritter Ildikó, lektorálta Rácz József. - Bp. : Ifjúsági és Sportminisztérium, 2002. - 304 p. - (Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványsorozata, ISSN 1586-7978)
Benne: A kannabisz származékok fogyasztásának hazai és nemzetközi jellemzői

Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről : 2008 / szerk. Felvinczi Katalin, Varga Orsolya Portörő Péter. - Budapest : Szociális és Munkaügyi Minisztérium, 2008 . - (A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakmai kiadványsorozata). - 200 p.