Életvezetési Központ

Az Életvezetési Központ iskolai prevenciós tevékenységének pedagógiai programja

Az Életvezetési Központ egy egyedülálló egészségmegőrző és kábítószer-megelőző program, amely világszerte 12 országban, mintegy 4 millió, 3 - 15 éves korú gyermekkel foglalkozik.  A korosztályoknak megfelelő programanyagok az egészséget illetően holisztikus szemléletűek, gyermekközpontúak, és évfolyamonként felfelé bővülők, egyre teljesebbek, sokrétűbbek. A program a gyermekek természetes életszeretetére épít, megtanítva őket az egészségüket érintő helyes döntések meghozatalára, az ehhez szükséges készségek, attitűdök kialakításával.

Sok évvel  ezelőtt Magyarország is bekapcsolódott ebbe a nemzetközileg is ismert és elismert prevenciós programba, azáltal, hogy a Sziget Droginformációs Alapítvány 2000. januárjában jogtulajdonosává vált az Életvezetési Központ magyarországi működtetésének.
     A prevenciós program módszertani alapgondolata Ted Noffs, kábítószereseket gyógyító tiszteletesben fogant meg az 1970-es évek vége felé Ausztráliában. Ennek értelmében a foglalkozások nem a gyermekek iskolai környezetében, hanem egy látványos szemléltető eszközökkel felszerelt korszerű mozgó osztályteremben valósulnak meg (egy nagy méretű utánfutóban berendezve), ami emlékezetes élményt nyújt mind a diákoknak, mind a tanároknak. A mozgó osztályterem belső tere barátságos, közvetlen tanulási környezetet teremt, többek között: "beszélő" aggyal, modern anatómiai bábuval, a test szervrendszereit bemutató elektronikus modulokkal, a mennyezeten világító csillagokkal. A bensőséges tanulási környezet a gyermekek figyelmét és emlékezetét átlag feletti szinten képes működtetni, mely a hatékony tanulást segíti elő. A gyermekek az óvodában és általános iskolai tanulmányaik alatt (ideális esetben még középfokú tanulmányaik éveiben is) évente egyszer ellátogatnak az Életvezetési Központba, mindig új és új ismereteket, készségeket tanulva, és biztosítva ezáltal a prevenció folyamatosságát, mely hatékonyságának záloga. A foglalkozásokat speciálisan képzett oktatók vezetik. Az iskolai tanár jelenléte az általános iskolai foglalkozásokon lehetővé teszi, hogy a felmerülő kérdésekkel az iskolai tanterv részeként is tovább lehessen dolgozni. Minden évfolyam munkáját feladatlapok, munkafüzetek segítik, melyeket a pedagógusok is megkapnak.
      Az életvezetési programokat a hatékonyság fokozása érdekében folyamatosan értékeljük és korszerűsítjük. Oktatóinkat folyamatosan képezzük, hogy naprakészek legyenek a drogprevenció és kezelés új módszereit illetően. A program hatékonyságával kapcsolatban több mint 50 nemzetközi kutatást végeztek már el. A felmérések eredményei azt mutatják, hogy a program - célkitűzéseinek megfelelően - pozitív hatást gyakorol a fiatalok ismereteire, attitűdjére, magatartási szándékára, mely a "szer-mentes" életvitel melletti döntésben ölt testet.
      Magyarországon a program kezdetben 3-12 éves korúak számára volt elérhető, mivel a felsőbb korosztályok foglalkozási anyagai kidolgozás alatt álltak. A 2002/2003. tanévtől már a 13-15 éves korosztály számára is nyújtunk prevenciós foglalkozásokat. A 2005/2006. tanévtől pedig a köziskolás korosztály számára is kidolgoztuk programunkat.
     A foglalkozások során a gyermekekben oly módon tudatosodik saját énjük, hogy megismerik az emberi test csodálatos működését. A mozgó osztályteremben minden tevékenység, feladat azt szolgálja, hogy ráébressze a gyermekeket saját személyiségük, egyéniségük egyszeri, egyedi, megismételhetetlen voltára, s ezáltal feltétlen értékére. A program különösen kidolgozottan képes ennek az üzenetnek az átadására nem verbális meggyőzéssel, hanem belátásra épülő feladatokkal, rávezetve a gyermekeket, s velük mondatva ki ezeket az értékeket. Tehát nem pusztán a "nem"-et mondásra tanítjuk meg őket, hanem arra, mi mindenre tudnak "igen"-t mondani az életükben, mi mindenben tudnak értelmet, örömöt találni, s ezen célokért való folyamatos küzdelem miként alapozza meg a szenvedélybetegségekkel szembeni védettségüket. Kiterjed a program ismeretátadása természetesen arra is, hogy a legális és az illegális anyagok hogyan és miért teszik tönkre a szervezet törékeny egyensúlyát, valamint nagyobb életkorban a törvényi szabályozás magyarországi formájának megismertetésére is.
     Az Életvezetési Központ legfőképpen tehát arra törekszik, hogy ellássa ezeket a fiatalokat a jövőjüket érintő egészséges döntések meghozatalához szükséges tudással, képességekkel és önbizalommal.
      A megelőzési folyamat lépcsőzetes: az első - és egyben leghosszabb - szakasz a tudatosság megteremtése (egyén). Ezt követően a folyamat kiszélesedik, az interperszonális kapcsolatokon keresztül egyre több embert érint.

A megelőzési folyamat stádiumai:

  • A tudatosság megteremtése
  • A tények megszerzése
  • A viselkedés megváltoztatásáról való gondolkodás
  • A társadalmi következmények megvizsgálása
  • A magatartás megváltoztatása
  • Életre szóló elkötelezettség vállalása a magatartás változtatása mellett

AzÉletvezetési Központ a megelőzésnek a fent leírt modelljét alkalmazza. A még változásokra fogékony korban lévő gyermekeket célozza meg, akik a programok végén vélhetőleg egészséges egyén módjára viselkednek. A korai programok során megteremtjük az alapjait annak, hogy a gyerekek tisztában legyenek olyan fogalmakkal mint az egészség és tudják, milyen tényezők befolyásolják a test normális működését. Mire a kábítószerek kérdéséhez érkezünk a gyerekek már olyan információk birtokában vannak, és olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek segítenek nekik eligazodni a témában folytatott kényes beszélgetésekben.

A programok áttekintése

Figyelek a testemre"(3-4 évesek számára)

A30 perces foglalkozás, amely bemutatja a gyerekek számára az emberi testet, illetve azt, hogy mit jelent egészségesnek lenni. Tisztálkodás szerepe Harold a zsiráf segítségével.

Minden rólam szól (5-6 évesek számára)

A45 perces bemutató, célja az, hogy továbbfejlessze minden gyereknek a test szépségével és csodáival kapcsolatos értékítéletét, s közben megismertesse őket annak főbb részeivel is. Minden gyermek "megvizsgálja" a különböző testrészeket, amelyek az életünkhöz szükségesek. Saját emberi test megrajzolása, érzelmek megbeszélése.

Az én csodálatos testem (6-7 évesek számára)

1órás program, amely tudatosítani kívánja az emberi test csodáit TAMI (átlátszó anatómiai bábu fantázianeve), elmesélt történetek, énekek, audio-vizuális eszközök segítségével. A bemutató, a kiegyensúlyozott étrendet, a testedzés és a megfelelő pihenés kérdéseit hangsúlyozza.


Az emberi gépezet (7-8 évesek számára)

1órás program, amely az érzelmi és fizikai szükségletek tudatosítását, értékelését hivatott kialakítani. TAMI segítségével bemutatjuk a főbb szerveket, azok elhelyezkedését és szerepét. Az audio-vizuális eszközök azt mutatják be, hogy a kiegyensúlyozott étrend miként látja el a testet megfelelő tápanyagokkal, miközben a gyerekek magukról is többet ismernek meg "Szőnyeggyerek" (anatómiai játék) segítségével. A program fókuszában az érzelmi egészség áll. A gyerekeknek azt próbáljuk megtanítani, hogyan lehet kezelni az olyan érzelmeket, mint a düh, a szorongás, a félelem (ezek inadekvát kezelése veszélyeztető faktor lehet a későbbi szenvedélybetegek kialakulásánál).

Találkozás az aggyal (8-9 évesek számára)

1órás program, melynek során bemutatjuk az emberi agy fontosságát, hogy hogyan irányítja a testet, a mozgást és a személyiségünket. TAMI ezúttal azt szemlélteti, hogy az agy ellenőrzi a test valamennyi részét, illetve az öt érzékszervet. Az agymodell arról beszél a gyerekeknek, hogyan őrizzük meg az egészséget, és milyen jó dolog, hogy mi magunk létezünk.

Klassz dolog, hogy én vagyok! (9-10 évesek számára)

1órás program, amely az emberi élet egyszeri, egyedi és megismételhetetlen voltára összpontosít. Elektronikus modulok azt mutatják be, hogyan történik az ételek emésztése, illetve, hogy az alkohol és a nikotin milyen módon változtatják meg a testünk által végzett munkát. Az audio-vizuális eszközök azt szemléltetik, hogy mennyire fontos az, hogy egyénenként cselekedhetünk, gondolkozhatunk és hozhatjuk meg saját döntéseinket.

Barátok (10-11 évesek számára)

Másfél órás program, amely a barátok által, általában a döntéshozatalra - különösképpen a kábítószer-fogyasztásra - gyakorolt pozitív és negatív hatást tudatosítja a gyerekekben. Elektronikus modulok azt mutatják be, hogy hogyan történik testünkben az élelemnek, a víznek és az oxigénnek az egyes sejtekhez történő szállítása és az emésztőrendszeren áthaladva a kábítószerek miként változtatják meg a test működését. Szerepjáték és beszélgetés a kortárs csoport által gyakorolt nyomás ellensúlyozására. Alternatívák keresése és megtalálása. Reklámokon keresztül vizsgáljuk a médiumok hatásait.

Döntések (11-12 évesek)

Másfél órás program, amely annak szükségességét hangsúlyozza, hogy a döntéseket a személyes érdekeink és jó közérzetünk alapján kell meghoznunk, nem pedig a kortárs csoportok nyomására vagy a reklámok befolyása alapján. Audio-vizuális eszközök szemléltetik, hogy a média miként befolyásolja döntéseinket. Filmek mutatják be, hogy döntéseink milyen módon segíthetik a kiegyensúlyozott élet elérését.

Választások (12-13 évesek)

Másfél órás program, amely részletesen foglalkozik az emberi test működésével, különös tekintettel a szervrendszerek együttműködésére. A program második felében az alkohol hatásairól esik szó bővebben. Ennek a beszélgetésnek az alapja egy videó-segédanyag, amely nagyon részletesen elemzi az alkohol egyénre kifejtett hatását. A foglalkozás kitér olyan lényeges fogalmak megbeszélésére is, mint a részegség szintjei, a csoportnyomás, az alkoholizmus vagy a függőség. A szórakozási lehetőségek tárházából mindenki maga választ. "Inni vagy nem inni - mindig az egyén döntésén múlik." A program leglényegesebb mozzanata ezeknek a gondolatoknak a tudatosítása. A reklámokon keresztül vizsgáljuk a médiumok hatásait. 10 reklámból 6 alkoholról szól...

Benyomások (13-14 évesek)

A másfél órás program bővebben kitér arra, hogy minden, ami bekerül a szervezetbe, hatással van az agy és a test működésére, és arra is, hogy az illegális anyagok milyen módon befolyásolják mindezt.
A foglalkozáson szó esik a különféle anyagok használatának pozitív és negatív oldalairól. A hitelesség kedvéért nem lehet csak az árnyoldalakat ecsetelni, de a hangsúly mindenképpen a használat negatív következményein van. Kívülállóként nem mindig látjuk, hogy mennyi veszélyt rejt magában ez a világ. Aki közelebbről megismerkedik ezekkel a dolgokkal, többet megtudhat róluk, sokkal több mindent megért ezzel kapcsolatban, de lehet hogy addigra már késő.

Fontos, hogy ne az első benyomás alapján hozzuk meg döntéseinket, hanem mindig a tényekre alapozva, körültekintően válasszunk és döntsünk. Ezen üzenetek tudatosításával foglalkozik a program.
A Sziget Droginformációs Alapítvány programjai összhangban vannak a Nemzeti Drogstratégiában megfogalmazott alapelvekkel.
KÖZÉPISKOLAI PREVENCIÓ


Az Életvezetési Központ programjainak folytatásaként az Alapítvány munkatársai kidolgoztak egy szemléletében megegyező, de nagyobbaknak szóló programsorozatot, melyet a középiskoláknak tudunk megajánlani. A 15-18 éves korosztály számára kidolgozott programok arra összpontosítanak, hogy fogékonnyá tegyenek az értékek iránt, amelyek az emberi élet megértéséhez és megbecsüléséhez vezetnek. Ez, valamint a testtel kapcsolatos helyes ismeretek elsajátítása képessé teszi a fiatalokat arra, hogy döntést hozzanak bármely olyan hatással kapcsolatban, amely útját állhatja a bennük rejlő lehetőségek legteljesebb kifejlesztésének. A program nem pusztán a "nem"-et mondásra tanítja meg őket, hanem arra is, mi mindenre tudnak "igen"-t mondani az életükben, mi mindenben tudnak értelmet, örömöt találni, s ezen célokért való folyamatos küzdelem miként alapozza meg a szenvedélybetegségekkel szembeni védettségüket.
      A program kidolgozásánál azt a speciális élethelyzetet vettük figyelembe, hogy a középiskolába, az azonos osztályba járó gyerekek különböző iskolákból, eltérő lakókörnyezetből jönnek, ezért eltérő élettapasztalatokkal rendelkeznek, eltérő tudással bírnak a szenvedélybetegségekkel kapcsolatban (a különböző prevenciós programok eredményeként is). Kidolgoztunk egy törzsanyagot, "Amit minden középiskolásnak tudni kell" (2x45 perces tanóra) címmel. Részleteiben ismertetjük a legális, illegális drogok hatásait, szenvedélybetegségek mozgatórugóit, a hazai törvénykezést és az ehhez a témához szervesen kapcsolódó szexuális magatartások következményeit.
Így egyben nem csak drogprevencióról és bűnmegelőzésről beszélhetünk, hanem szexuális felvilágosításban, AIDS megelőzésben is részt vesznek a tanulok.
      Az elmúlt években gyűjtött tapasztalatok hatására egyéb életvezetési képességeket erősítő programokat dolgoztunk ki a középiskolások számára. A felsősök programja kiegészült a tudatos vásárlással, az énkép kialakításával, médiaismerettel, a tudatos döntések meghozatalával. Sok-sok szituációs játékkal, olyan tapasztalatokat gyűjthetnek a fiatalok, amelyek a való életben segítenek jó döntéseket hozni!

Eddigi tapasztalataink alapján elmondható, hogy a pedagógusok nagyon hasznosnak ítélték a programot, hiányt pótlónak érezték, és nem utolsósorban szemléletet kaptak, hogy miként tárgyalható a kábítószer-kérdés a pedagógiai munkában, valamint felismerték, hogy az itt megkezdett feladatok, tevékenységek több szálon folytathatók a gyermekekkel.
      A program során a szülőkkel is együttműködünk, hogy biztosak lehessünk abban, a fiatalok az életükben jelenlévő referenciaszemélyektől (kortársak, pedagógusok, szülők, gondozók) következetes, egymást erősítő, átfedő üzeneteket kapjanak az egészség megőrzését illetően, segítve ezáltal biztos eligazodásukat a helyes döntések meghozatalában.
      Programunk célja a Nemzeti Drogstratégiában is (NS 3.6. Kábítószer-fogyasztás egyes társadalmi csoportok körében) megjelölt legveszélyeztetettebb korosztályba tartozó 15 év fölötti középiskolások megszólítása. Mivel rendszeres iskolai prevenció az egy évtizeddel ezelőtti felmérések szerint az általános iskolák mintegy kétharmadában nincs (NS 3.7. Az iskolai drogprevenció helyzete), a diákok többsége a témára vonatkozó ismerethiánnyal kerül be a középiskolába. A kortárscsoport nyomásának hatására, használható ismeretek és készségek nélkül fokozottabban van kitéve a legális és illegális szerek kipróbálása veszélyének. Szabadidejük eltöltésénél náluk is megfigyelhető, hogy a leggyakoribb elfoglaltságuk a számítógépezés-internetezés-TV-nézés, s kevesebben választanak a nagy szellemi leterheltség mellé valamilyen aktív kikapcsolódást. A sportoló osztályokban azonban jelentős különbség tapasztalható, ők komoly időbeosztással, rendkívül tudatosan próbálnak élni, amely azonban elsősorban sportolói pályájukra készíti fel őket, de kevés diákról mondható el, hogy igyekezne felkészülni a sportolói élet utáni időszakra is, vagy lenne alternatívája arra, ha esetleg idejekorán kényszerül módosítani eddig eltervezett karrierjét. 
      Programunk megvalósítása során azt szeretnénk elérni, hogy a társadalmi problémákról kialakuló párbeszéden túlmutatóan az egyéni felelősségvállalás elsődlegességének felismerésén kívül, a diákok képesek legyenek valódi csoportként működni, együtt gondolkodni a problémákról, sőt, együttesen cselekedni, keresni a lehetséges megoldásokat.

A program összeállításánál azt a szempontot vettük figyelembe, hogy az illegális, legális drogokról kiscsoportos keretek között tudjanak beszélgetni a szakemberekkel a diákok, hogy lehetőségük legyen kérdéseiket feltenni, a valóban őket érdeklő és érintő témákról tudjanak beszélgetni, kiscsoportos játékokon keresztül pedig magatartásformáló ereje legye a foglalkozásnak.
A rendhagyó médiafoglalkozással az egészség témakörét szeretnénk újszerűen megközelíteni, "trendibb", számunkra "menőbb" megközelítési módot alkalmazva, hiszen nap mint nap szembesülünk azzal, hogy a diákok magatartását, de még a szókincsét is a reklámok igen jelentősen befolyásolják. Amit reklámoznak azt veszik meg a büfékben, amilyen életet látnak a tévében azt tartják követendőnek stb. Ezért kívánunk segítséget nyújtani számukra azzal, hogy közösen elemezzük ezeket és választ keresünk arra, mi alapján szűrjék meg a médiából ránk zúduló információkat. A pozitív szenvedélyek foglalkozások keretén belül pedig az értelmes időtöltésre, hatékony pihenési, kikapcsolódási formákra keresünk alternatívákat. A sportoló diákok előnyben vannak, hiszen nekik az egész napos iskolai leterheltség után felfrissülést okoz a fizikai aktivitás. A többi osztályban tanuló diákok azonban a szellemi munkára "szellemi munkával" pihennek. TV-t néznek, számítógépeznek, s az aktív kikapcsolódásra kevesen kaphatóak.
TÉMAKÖRÖK:
Drogmegbeszélés osztályonként csoportbontásban

Időkeret: 2x45 perc
Cél: A másfél órás program kitér arra, hogy minden, ami bekerül a szervezetbe, hatással van az agy és a test működésére, és arra is, hogy a legális és az illegális anyagok milyen módon befolyásolják mindezt. A foglalkozáson szó esik a különféle anyagok használatának esetleges pozitív és negatív oldalairól. A hitelesség kedvéért nem lehet csak az árnyoldalakat ecsetelni, de a hangsúly mindenképpen a használat negatív következményein van. Kívülállóként nem mindig látjuk, hogy mennyi veszélyt rejt magában ez a világ. Aki közelebbről megismerkedik ezekkel a dolgokkal, többet megtudhat róluk, sokkal több mindent megért ezzel kapcsolatban, de lehet hogy addigra már késő. Fontos, hogy ne az első benyomás alapján hozzuk meg döntéseinket, hanem mindig a tényekre alapozva, körültekintően válasszunk és döntsünk. Ezen üzenetek tudatosításával foglalkozik a program, a törvényi következményeket is hangsúlyozva a diákok számára.

Rendhagyó médiafoglalkozás osztályonként (Egészség, reklámok, monitorfüggőség)

Időkeret: 2x45 perc
Cél: A másfél órás program kitér arra, hogy minden, ami bekerül a szervezetbe, hatással van az agy és a test működésére, és arra is, hogy a legális és az illegális anyagok milyen módon befolyásolják mindezt. A foglalkozáson szó esik a különféle anyagok használatának esetleges pozitív és negatív oldalairól. A hitelesség kedvéért nem lehet csak az árnyoldalakat ecsetelni, de a hangsúly mindenképpen a használat negatív következményein van. Kívülállóként nem mindig látjuk, hogy mennyi veszélyt rejt magában ez a világ. Aki közelebbről megismerkedik ezekkel a dolgokkal, többet megtudhat róluk, sokkal több mindent megért ezzel kapcsolatban, de lehet hogy addigra már késő. Fontos, hogy ne az első benyomás alapján hozzuk meg döntéseinket, hanem mindig a tényekre alapozva, körültekintően válasszunk és döntsünk. Ezen üzenetek tudatosításával foglalkozik a program, a törvényi következményeket is hangsúlyozva a diákok számára.

Pozitív szenvedélyek

Időkeret: 2x45 perc
Cél: hogy ezeken a foglalkozásokon keresztül tudatosíthassuk a diákokkal, hogy egy szenvedély esetében hol húzódik a határ a nem betegség-értékű (pl. szenvedélyes sport, irodalom, képzőművészeti alkotás, zenélés stb.) és a betegség-értékű szenvedély között (alkoholizmus, kábítószer-használat). Ez a téma kiváló beszélgetésindító a fiatalok között az egészségfejlesztés témakörében, valamint pozitív mintát mutat egy értékesen, értékeinkhez hűen élt élet megvalósítására. A foglalkozásokra az alapítvány munkatársai és a testnevelő tanárok mellett egy-egy érdekes, példaértékű sportoló diákunk is részt fog venni, aki beszél életviteléről, szemléletéről, a szakember moderálása mellett.

Életúttervezés a sportoló osztályoknak

Időkeret: 2x45 perc
Cél: a sportoló osztályokba járó diákokról elmondható, hogy szinte mindannyian kivétel nélkül a sportolói karrierjét építi, alternatívákat, több irányú életet kevesen terveznek maguknak. Ezért tartjuk fontosnak, hogy ezekben az osztályokban külső szakemberek bevonásával az osztályfőnöki órákon amúgy is hangsúlyos témában, egy újabb szemléletet is megismerjenek a diákok életük tervezéséhez. Az Alapítvány pszichológusa munkája során számtalan "félresiklott" élettel, rossz megküzdési stratégiával találkozik, ezért az ő tapasztalatát beépítve kívánjuk ezt a foglalkozást lebonyolítani.