A Droginfo adatbázis

A 90-es évek elején felmerült az igény, hogy a fejlődésnek induló drogszakma dokumentálása, a szolgáltatások, valamint a megjelenő szakirodalmi publikációk összegyűjtése fontos lenne mind a szakma, mind a drogproblémákban érintett kliensek, hozzátartozók, más segítő szakmában dolgozók, egyetemi-főiskolai hallgatók, vagy csak érdeklődők számára.
1994-ben jelent meg első Droginfo kiadványunk.
Terjedelme mindössze 50 oldal volt, de jelentősége annál nagyobb. Addig a szociális ellátás területén nem jelent meg ilyen teljességre törekvő, az intézmények tevékenységét bővebben ismertető információs adattár.
A Droginfo legutóbbi 2005-ben megjelent példánya 573 oldal, amely jól mutatja a szakma milyen óriási fejlődésen ment át az elmúlt húsz évben.

A Droginfo tartalma

Regisztrálja az országban működő, drogproblémákat felvállaló szervezetek alapadatait és tevékenységük részletes leírását:

 • A drogbetegek kezelésével foglalkozó intézményeket, és szolgáltatásokat;
 • Az egyedi szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, szervezeteket, mint pl. jogi képviselet, iskolarendszerű oktatás, kiállítások…
 • Az elterelés intézményrendszerét.
 • Az egészségfejlesztő-egészségmegőrző, önismereti,  és drogprevenciós programokat.
 • A pedagógusok felkészítését célzó programokat az egészségfejlesztés és drogmegelőzés területén.
 • Az országos hatáskörű, illetve speciális intézményeket, szervezeteket, szövetségeket.

Regisztrálja a témában megjelenő dokumentumokat (könyv, brosúra, CD, DVD, film, internetes tartalmak):

 • A könyvkiadás során megjelenő szakirodalmi és szépirodalmi műveket.
 • A szakmai intézmények és szervezetek által megjelentetett, vagy az interneten közzétett dokumentumokat.

Regisztrálja az interneten megjelenő tartalmakat:

 • A szakmai szervezetek weboldalait.
 • A kormányzati és nem kormányzati szakmai, és koordináló szervezetek weboldalait és közzé tett dokumentumait.
 • Az interneten jelen lévő droggal és egyéb függőségekkel kapcsolatos tartalmakat.

Az adattár különböző megjelenési formái

Droginfo (könyvdokumentum)

Eddig nyolc kiadást ért meg. A drogproblémákat felvállaló szervezetek tevékenységének, lehető legteljesebb leírását tartalmazza.

Droginfo Pedagógusoknak 1999. : Gyakorlati és információs útmutató (könyvdokumentum)

Sajnos csak egy kiadást ért meg. Tulajdonképpen a "szakmai" droginfo egyik  mutációja. Tartalma három részre tagolódik, egy pedagógusoknak szóló tájékoztató ismerettár, egy adatbázis az ellátó helyekről, a prevencióval foglalkozó intézményekről, és végül egy ajánló szakirodalmi bibliográfia egészíti ki.

Infotár: magyarországi drogkezelőhelyek (könyvdokumentum)

A Nemzeti Drogmegelőzési Intézet támogatásával eddig három alkalommal jelent meg. Tartalmazza a drogbetegek ellátását végző szolgáltatók alapadatait, és egy ajánló szakirodalmi bibliográfiát. Legutolsó 2010-es kiadása letölthető pdf. formátumban.
        

www.droginfo.hu
Weboldalunkon elérhetővé tesszük az általunk összegyűjtött információk teljes körét.

Egyéb megjelentett információs kiadványaink

 • Mit tehet, mit ne tegyen a pedagógus? (Szóróanyag a Btk. 1999. március 1-jétől életbe lépett idevonatkozó változásairól.)
 • Nem árt, ha tudod! (Szóróanyag a Btk. 1999. március 1-jétől életbe lépett idevonatkozó változásairól.)
 • Drogtárcsa (kábítószerek, hatásaik, tüneteik).
 • Életvezetési Központ munkafüzetei:
 1.      Az én csodálatos testem (6-7 évesek)
 2.      Az emberi gépezet (7-8 évesek)
 3.      Találkozás az aggyal (8-9 évesek)
 4.      Klassz dolog, hogy én vagyok! (9-10 évesek)
 5.      Barátok (10-11 évesek)
 6.      Döntéshozás (11-12 évesek)