Civil szervezetek, szövetségek


Ártalomcsökkentők Országos Szakmai Egyesülete (ÁSZ)
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF)
Magyar Addiktológiai Társaság (MAT)
Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ)
Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ)
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
Magyar Mentálhigiénés Szövetség
Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága
Ártalomcsökkentők Országos Szakmai Egyesülete (ÁSZ)
Magyar Mentálhigiénés Szövetség
Cím: 1084 Budapest, Víg u. 28.
E-mail: sarosip@tasz.hu
Telefon: +36 1-279-2236
Elnök: Sárosi Péter

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF)

Web.: www.kef.hu

Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) olyan helyi szintű szakmai konzultációs munkacsoportok, melyeket a helyi önkormányzatok elkötelezettsége, a kábítószer-probléma kezelését célzó helyi szakmai összefogás, valamint minisztériumi pályázati támogatás hívott életre.
A KEF-ek feladata, hogy összehangolják a drogprobléma visszaszorításban szerepet játszó négy alappillér - a közösség és együttműködés, a megelőzés, a gyógyítás és rehabilitáció, valamint a kínálatcsökkentés - intézményeinek munkáját. Ennek érdekében a KEF-ek a lokális helyzetfelmérés eredményeire támaszkodva helyi stratégiát dolgoznak ki a kábítószer-probléma visszaszorítására. Egységes szakmai és módszertani szemléletmód megvalósítására törekednek, továbbá arra, hogy összehangolják és ésszerűsítsék a helyi szinten zajló kábítószer-fogyasztást megelőző, valamint kezelő tevékenységeket. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tagjai a drogprobléma kezelésben fontos szerepet játszó állami, önkormányzati, civil és egyházi szervezetek képviselői.

Magyar Addiktológiai Társaság (MAT)

Levelezési cím: 1580 Budapest, Pf. 157.
E-mail: demetrovics@t-online.hu
Elnök: Rácz József
Főtitkár dr. Demetrovics Zsolt
Telefon: +36 30 976-1097
Web.: www.mat.org.hu


A Társaság célja az addiktológia és határterületei fejlődésének elősegítése.
Az egészségnevelésben, a szenvedélybetegségek (kémiai és viselkedéses addikciók) megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációjában, illetve az ártalomcsökkentő programokban tevékenykedő szakemberek, pszichiáterek, addiktológusok, pszichológusok, szociális munkások, szociálpedagógusok, addiktológiai konzultánsok, szakápolók, önkéntes segítők és más szakemberek szervezeti összefogása és képviselete.

Magyar Drogprevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetsége (MADÁSZSZ)

Levelezési cím: 1143 Budapest, Tábornok utca 11/B
Telefon: + 36 1-460-9670
E-mail: madaszsz@gmail.com
Elnök: Gondi János
Web.: http://madaszsz.hu

A Szövetség önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. A Szövetség tevékenységét a kábítószerügyi koordináció stratégiai területei közül elsődlegesen a prevenció és az érdekérvényesítés területén fejti ki.
A Magyar Drog-prevenciós és Ártalomcsökkentő Szervezetek Szövetségének küldetése, a prevenciós és ártalomcsökkentő színtéren zajló tevékenységek együttes hatékonyságának növelése, valamint lehetőségek teremtése a tagszervezetek hatékony működéséhez. Mindezt társadalmi és a kliensek iránti felelősségből tesszük, tagszervezeteink számára nyújtott érdekérvényesítéssel, minőségi szakmai és szervezeti működési szolgáltatások révén.

Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége (MADRISZ)
    Cím: 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi Ferenc utca 45.
    Telefon: +36 25-522-100
    Tel./Fax: +36 25-522-101
    E-mail: kimm@freemail.hu
    Elnök: Topolánszky Ákos

Tevékenysége:
Ráckeresztúron 1995. májusában megalakult a MADRISZ (Magyar Drogterápiás Intézetek Szövetsége), melynek célja a magyarországi drogterápia területén működő intézmények összefogása, szakmai öntudatának erősítése és a szakmai szolidaritás kialakítása. Feladata az intézmények és munkatársak, valamint a kliensek érdekeinek képviselete és védelme, a tagok tudományos és szakmai képzésének elősegítése. A MADRISZ tagja lehet bárki, de eddigi tevékenységében elsősorban a drogterápiás intézetek és azok dolgozói vettek részt.

Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége

Székhelye: 5600 Békéscsaba, Wlassits sétány 4.
E-mail: iroda@sos505.hu
Telefon: +36-66-638-538 (telefon, üzenetrögzítő, fax)
Elnök: Szabóné dr. Kállai Klára
Elérhetősége: +36 30 670-1710
Web: www.sos505.hu

"A lelki elsősegély telefonszolgálat minden ember számára meg akarja adni a lehetőséget arra, hogy baj, kétségbeesés, vagy öngyilkossági veszély esetén - a szabadságjogok tiszteletben tartásával - azonnal felvehesse a kapcsolatot egy másik emberrel, aki barátként kész és képes a hívót meghallgatni és vele segítő beszélgetést folytatni. A telefonos lelki elsősegély szolgálat által nyújtott segítség az életre való bátorításra és a krízishelyzetekkel való megbirkózás képességének fejlesztésére irányul."
(IFOTES, Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Nemzetközi Szövetsége)

Magyar Mentálhigiénés Szövetség

Székhely: 1137 Budapest, Katona József utca 22. V. emelet 1/A
Postacím: 1024 Budapest, Fillér u.11.
Telefon: (1) 212-0324
Fax: (1) 316-8525
E-mail: mamesz@gmail.com
Honlap: www.mamesz.hu
Jogállás: Kiemelkedően közhasznú szervezet
Elnök: Búza Domonkos

A Magyar Mentálhigiénés Szövetség célja:
A Magyar Mentálhigiénés Szövetség kiemelkedően közhasznú tevékenysége: egészségmegőrzés, egészségfejlesztés, betegségmegelőzés, gyógyító és rehabilitációs tevékenység. (Lelki egészségpromóció és prevenció különös tekintettel a családok, gyermekek és fiatalok lelki egészségének megőrzésére és fejlesztésére.)

Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága

Székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.
Levelezési cím: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 19. III. 36.
Email.: mszszct@szupervizorok.hu
Web.: www.szupervizorok.hu

A szupervízió a 90-es évekre vált önálló szakmává, diszciplinává, amely mindenféle segítő kapcsolati munkában a szakmai kompetenciafejlesztés leghatékonyabb módszerévé vált.
Az Egyesület célja:
A szupervíziónak és annak speciális változatának a coachingnak, mint interdiszciplinális szakmának a magyarországi megteremtése, minőségi követelményeinek, képzési rendszerének kialakítása és folyamatos védelme, fejlesztése.