Országos Toxikológiai Intézet

Az intézet "Országos Művegyészeti Intézet" néven 1872-ben kezdte meg működését egy ideiglenesen és szívességből rendelkezésre bocsátott laboratóriumi helyiségben.
1883-ban költözhetett a budapesti Győző utcában lévő épületbe, ahol már több laboratórium is rendelkezésre állt egy helyen. Ez abban az időben Európában egyedülálló volt.

1897-ben az intézet neve "Országos Bírósági Vegyészeti Intézet" névre változott, s ezen a néven működött 1976-ig, amikor újabb névváltozás eredményeként "Országos Igazságügyi Toxikológiai Intézet" lett. Jelenleg az intézet neve: Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek - Országos Toxikológiai Intézet (ISZKI-OTI).
A Győző utcai épület a növekvő igények kielégítésére egyre inkább alkalmatlanná vált, így az intézet 1991-ben átköltözött a Városligetben lévő Varannó utcába. Jelenleg is ebben az épületben folyik a toxikológiai vizsgálatok végzése. Bár az épületben 18 labor, 4 hűtőkamra, karbantartó műhely, előadások megtartására is alkalmas könyvtár, 8 dolgozó helyiség, valamint mellékhelyiségek, öltözők, étkező és egy vendégszoba is található, ma már szűkös lehetőséget biztosít a feladatok ellátásához. Az intézethez tartoznak még raktárhelyiségek portahelyiség, s az állandó portaszolgálat mellett kiépített biztonsági rendszer is rendelkezésre áll.
A toxikológiai vizsgálatok végzését döntő többségben hatósági kirendelésre, (elenyésző mértékben külön szerződés keretében magánkérésre, illetve diagnosztikus szolgáltatásként) az intézet két osztálya, nevezetesen: Kábítószer-Analitikai Osztály és a Posztmortális Osztály végzi biológiai minták analízisével. A vizsgálatok során kábítószerek, pszichotróp anyagok, gyógyszerek és különböző mérgek minőségi és mennyiségi meghatározása történik tájékozódó, ún. "screen" és az annak eredményét megerősítő vagy elvető nagyérzékenységű specifikus vizsgálatokkal.
Éves szinten kb. 7500 ügyben végzünk kábítószeres-, és ezret meghaladó ügyben posztmortális vizsgálatot, és készítünk igazságügyi toxikológiai szakértői véleményt. Néhány tucat esetben elvi szakértői vélemény készítésére kerül sor, s rendszeresen részt veszünk bírósági tárgyalásokon.
Folytatunk oktatási- és tudományos tevékenységet. Oktatási tevékenységként részt veszünk főiskolai, egyetemi és posztgraduális képzésben, felkészítünk szakvizsgára és diplomadolgozatok elkészítését irányítjuk.

ISZKI ORSZÁGOS TOXIKOLÓGIAI INTÉZET

1146 Budapest, Varannó u. 2-4.
1439 Budapest, Pf.: 608
E-mail: oti@iszki.hu
T.:470-0129, 470-0131, 470-0132
Fax:470-0128
Igazgató: Prof. Dr. Somogyi Gábor Pál c. egyetemi tanár
Web.: www.iszki.hu